Crag® herbicideC6H3CL2OCH2CH2OSO3Na

Č. CAS:
136-78-7
Č. ES:
205-259-5
Značka rizika
GHS05
GHS07
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (mg/m3) 10
 • H: 302
  Zdraví škodlivý při požití.
 • H: 315
  Dráždí kůži.
 • H: 318
  Způsobuje vážné poškození očí.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  245 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  1,70 g/cm3
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,133 hPa
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro Crag® herbicide C6H3CL2OCH2CH2OSO3Na

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat