N,N-dimethylacetamidC4H9NO

Č. CAS:
127-19-5
Č. ES:
204-826-4
Značka rizika
GHS07
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 10
 • TWA (mg/m3) 36
 • H: 312 + 332
  Harmful in contact with skin.
  Harmful if inhaled.
 • H: 319
  Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H: 360 D
  May damage the unborn child.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -20 °C
 • Bod varu:
  165 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,94 g/cm3
 • Ionizace:
  9.20 ± 0.05 eV
 • Bod vzplanutí:
  66 °C
 • Teplota vznícení:
  345 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  2,0 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  1.8 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  11.5 Vol.-%
 • Nebezpečné účinky:
  R

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro N,N-dimethylacetamid C4H9NO

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat