EthylmethylcarbonateC4H8O3

Č. CAS:
623-53-0
Č. OSN:
3272
Č. ES:
433-480-9
Identifikační číslo rizika:
33
Značka rizika
GHS02

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • H: 225
  Vysoce hořlavá kapalina a páry

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -55 °C
 • Bod varu:
  107 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  1,013 g/cm3
 • Bod vzplanutí:
  20.5 °C
 • Teplota vznícení:
  443 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  43 (25°C) hPa

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro Ethylmethylcarbonate C4H8O3

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masks and Filters

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat