Ethylene carbonateC3H4O3

Č. CAS:
96-49-1
Č. ES:
202-510-0
Značka rizika
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • H: 319
  Způsobuje vážné podráždění očí.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  36.4 °C
 • Bod varu:
  248 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  1,3214 (39°C) g/cm3
 • Ionizace:
  10,4 eV
 • Bod vzplanutí:
  143 °C
 • Teplota vznícení:
  450 °C - 465 °C

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro Ethylene carbonate C3H4O3

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masks and Filters

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat