N,N-dimethylformamidC3H7NO

Č. CAS:
68-12-2
Č. OSN:
2265
Č. ES:
200-679-5
Identifikační číslo rizika:
30
Značka rizika
GHS02
GHS07
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 10
 • TWA (mg/m3) 30
 • H: 226
  Hořlavá kapalina a páry.
 • H: 312 + 332
  Harmful in contact with skin.
  Harmful if inhaled.
 • H: 319
  Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H: 360 D
  May damage the unborn child.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -61 °C
 • Bod varu:
  153 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,95 g/cm3
 • Ionizace:
  9.13 eV
 • Bod vzplanutí:
  58 °C
 • Teplota vznícení:
  440 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  3,77 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  2.2 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  16 Vol.-%
 • Nebezpečné účinky:
  R

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Také známé jako:
 • N,N-dimethylformamid

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro N,N-dimethylformamid C3H7NO

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat