fluorF2

Č. CAS:
7782-41-4
Č. OSN:
1045
Č. ES:
231-954-8
Identifikační číslo rizika:
265
Značka rizika
GHS03
GHS04
GHS05
GHS06

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 1
 • TWA (mg/m3) 1,6
 • STEL (ppm) 2
 • STEL (mg/m3) 3,1
 • H: 270
  Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant.
 • H: 280
  Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout
 • H: 314
  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H: 330
  Při vdechování může způsobit smrt.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -219.62 °C
 • Bod varu:
  -188.2 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,0016964 (0°C) g/cm3
 • Ionizace:
  15.697 ± 0.003 eV

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro fluor F2

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masks and Filters

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat