n-PentaneC5H12

Details
CAS-No.:109-66-0
UN-No.:1265
EINECS No.:203-692-4
Kemler Code:33
Warning sign
 • 33
 • 1265
Hazard signs
GHS02
GHS07
GHS08
GHS09
Occupational exposure limit
 • TWA (ppm) 600
 • STEL (ppm) 750
 • TWA (mg/m3) 1770
 • STEL (mg/m3) 2210

Suitable products for n-Pentane C5H12

Whether portable gas detectors, tubes or personal protective equipment - Dräger offers a comprehensive portfolio to protect you when handling hazardous substances.

Portable Gas Detectors and Sensors

null

Dräger X-am® 2500

null

Dräger X-am® 5600

null

Dräger X-am® 5000

Víceplynový detektor

Dräger X-am® 8000

 • Víceplynový detektor
 • ​Přístroj pro detekci 1 až 7 plynů
 • pro měření obsahu nebezpečných látek před vstupem do uzavřeného prostoru
 • detekce toxických a výbušných plynů, par a kyslíku
null

Dräger X-am® 3500

Infračervené senzory

Infračervené senzory Dräger

 • Infračervené senzory
 • ​monitorování směsí hořlavých plynů a CO2
 • doporučeno do prostoru s častým výskytem hořlavých plynů
 • kompatibilita s: X-am 5600 / 7000 / 8000
 • Rozsahy měření: od % dolní meze výbušnosti až po 100 ...
null

Katalytické Ex-Sensory Dräger

Tubes

null

Detekční trubičky Dräger pro krátkodobá okamžitá měření

null

Vzorkovací trubičky a systémy Dräger

null

Dräger X-act® 5000

null

Dräger accuro

Filters

null

Filtry Dräger X-plore® Rd40

Masks

null

Dräger X-plore® 4700

null

Dräger X-plore® 6530

null

Dräger X-plore® 6300

Protective Suits

Ochranný oblek proti postřiku

Dräger SPC 4400 / SPC 4800 / SPC 4900

 • Ochranný oblek proti postřiku
 • ​Pracovní oblek s kuklou (SPC 4400), ochranný oblek s obličejovou manžetou (SPC 4800) nebo celotělový ochranný oblek se zorníkem (SPC 4900)
 • Materiály CPM (na jedno použití) nebo ...
null

Dräger CPS 5800

null

Dräger CPS 7900

null

Dräger CPS 5900

SPC 4700 s CVA 0700

Get in touch with Dräger

If you need further advice for the product selection or if you have not yet found what you want, get in touch with us, we'll find a solution for you.

Discover more: Dräger VOICE - The hazmat-based safety product finder

You know what - We know how! Our database provides you with basic information on more than 1,500 hazardous substances and guide you to the suitable safety equipment. Give it a try!

VOICE Hazmat