fosgenCOCl2

Č. CAS:
75-44-5
Č. OSN:
1076
Č. ES:
200-870-3
Identifikační číslo rizika:
268
Výstražná značka:
 • 268
 • 1076
Značka rizika
GHS04
GHS05
GHS06
Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 0.02
 • STEL (ppm) 0.06
 • TWA (mg/m3) 0.08
 • STEL (mg/m3) 0.25
 • H: 280
  Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout
 • H: 314
  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H: 330
  Při vdechování může způsobit smrt.
 • Bod tání:
  -127.8 °C
 • Bod varu:
  7.4 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,004531 (0°C) g/cm3
 • Ionizace:
  ~11.2 eV
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  1586 hPa
 •  
Také známé jako:
 • karbonylchlorid

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro fosgen COCl2

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat