polyvinylchlorid, dýchatelný prach(C2H3Cl)n

Č. CAS:
9002-86-2
Č. ES:
618-338-8
Značka rizika
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
Grenzwerteverordnung 2018 (AT)
  • TMW-MAK (mg/m3) 5A
  • KZW-MAK (mg/m3) 10 A [60 min (Miw) 2x]

V současnosti není k dispozici žádná klasifikace GHS

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

  • Teplota rozkladu:
    180 °C
  • Teplota vznícení:
    600 °C

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro polyvinylchlorid, dýchatelný prach (C2H3Cl)n

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masks and Filters

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat