2,3,4-trichlorbut-1-enC4H5Cl3

Č. CAS:
2431-50-7
Č. OSN:
2322
Č. ES:
219-397-9
Identifikační číslo rizika:
60
Výstražná značka:
 • 60
 • 2322
Značka rizika
GHS06
GHS08
GHS09
Limitní hodnota expozice na pracovišti
Grenzwerteverordnung 2018 (AT)
 • TMW-TRK (ppm) 0,005
 • TMW-TRK (mg/m3) 0,035
 • KZW-TRK (ppm) 0,02 [15 min (Miw) 4x]
 • KZW-TRK (mg/m3) 0,14 [15 min (Miw) 4x]
 • H: 302
  Zdraví škodlivý při požití.
 • H: 315
  Dráždí kůži.
 • H: 319
  Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H: 330
  Při vdechování může způsobit smrt.
 • H: 335
  Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • H: 351
  Podezření na vyvolání rakoviny.
 • H: 410
  Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • Bod tání:
  -52.2 °C
 • Bod varu:
  155 °C - 162 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  1,343 g/cm3
 • Bod vzplanutí:
  63 °C
 • Teplota vznícení:
  530 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  27 (60°C) hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  2,1 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  4,4 Vol.-%
 • Nebezpečné účinky:
  C
 •  
diamond 2 3 3
Details
Diamond-Red2Hořlavost: Hořlavá za tepla 
Diamond-Yellow3Nestabilita: Nebezpečí výbuchu při zahřátí 
Diamond-Blue3Zdravotní informace: Velmi nebezpečná látka 
DG-EA:2Z

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro 2,3,4-trichlorbut-1-en C4H5Cl3

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Filtry

Filtr Rd40 pro polomasky

Filtry Dräger X-plore® Rd40

 • Filtr Rd40 pro polomasky
 • standardní závitové připojení Rd40 podle normy EN148-1
 • robustní hliníkové pouzdro
 • k použití s polomaskami a celoobličejovými maskami se standardním závitovým připojením ...
Filtr Rd90 pro polomasky

Filtry Dräger X-plore® Rd90

 • Filtr Rd90 pro polomasky
 • ​specifický konektor Rd90 Dräger
 • robustní hliníkové pouzdro
 • k použití s polomaskami X‑plore 4700
Bajonetový filtr pro polomasky

Bajonet Dräger X-plore®

 • Bajonetový filtr pro polomasky
 • bajonetové připojení specifické pro výrobky Dräger
 • boční poloha filtrů nenarušuje zorné pole a zajišťuje rovnoměrné rozložení hmotnosti
 • k použití s polomaskami ...

Masky

Celoobličejová maska se dvěma filtry

Dräger X-plore® 5500

 • Celoobličejová maska se dvěma filtry
 • ​specifický bajonetový konektor Dräger – filtry umístěné po stranách 
 • tělo masky z EPDM, zorník z triplexu nebo PC
 • k použití v kombinaci s bajonetovými filtry ...
Polomaska s jedním filtrem

Dräger X-plore® 4700

 • Polomaska s jedním filtrem
 • ​standardní závitové připojení Rd40 podle normy EN 148-1
 • tělo masky z TPE (univerzální velikost) nebo silikonu (dvě velikosti)
 • k použití se všemi filtry se standardním ...

Dräger X-plore® 6530

Celoobličejová maska s jedním filtrem

Dräger X-plore® 6300

 • Celoobličejová maska s jedním filtrem
 • standardní závitové připojení Rd40 podle normy EN 148-1
 • tělo masky z EPDM, zorník z PMMA
 • k použití se všemi filtry se standardním závitovým připojením ...
Polomaska se dvěma filtry

Dräger X-plore® 3300 a 3500

 • Polomaska se dvěma filtry
 • ​bajonetová přípojka Dräger (systém se dvěma filtry)
 • tělo masky vyrobené z měkčeného TPE nebo materiálu DrägerFlex (bez silikonu)
 • k použití s bajonetovými filtry ...

Filtroventilační jednotky a filtry

Filtry pro PAPR

Filtry Dräger X-plore® 8000

 • Filtry pro PAPR
 • K dostání částicové, plynové a kombinované filtry
 • K použití s přetlakovým filtračním systémem X-plore® 8500 nebo 8700 (EX)
 • Volitelný předfiltr a protizápachový filtr

Přetlakový filtrační systém

Dräger X-plore® 8000

 • Přetlakový filtrační systém
 • Ochrana bez dýchacího odporu
 • K dostání různé dýchací filtry a hlavové nebo obličejové prvky
 • Stupeň krytí IP65
 • Pro zóny s nebezpečím výbuchu 1, 2, 21 a 22

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat