vodíkH2

Č. CAS:
1333-74-0
Č. OSN:
1049
Č. ES:
215-606-7
Identifikační číslo rizika:
23
Značka rizika
GHS02
GHS04

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
Workplace exposure limits (UK)
 • STEL (ppm) C 1.4
 • H: 220
  Extrémně hořlavý plyn.
 • H: 280
  Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -259.2 °C
 • Bod varu:
  -253 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,0000899 (0°C) g/cm3
 • Ionizace:
  15.42593 ± 0.00005 eV
 • Teplota vznícení:
  560 °C
 • Dolní mez výbušnosti:
  4 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  77 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro vodík H2

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Přenosné detektory plynů a čidla

Stacionární detektory plynů a senzory

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat