pyrokatecholC6H6O2

Č. CAS:
120-80-9
Č. OSN:
2811
Č. ES:
204-427-5
Identifikační číslo rizika:
60
Značka rizika
GHS06
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 5
 • TWA (mg/m3) 23
 • H: 301 + 311
  Toxic if swallowed.
  Toxic in contact with skin.
 • H: 315
  Dráždí kůži.
 • H: 317
  Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H: 318
  Způsobuje vážné poškození očí.
 • H: 341
  Podezření na genetické poškození
 • H: 350
  Může vyvolat rakovinu.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  105 °C
 • Bod varu:
  245 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  1,34 g/cm3
 • Ionizace:
  8,15 eV
 • Bod vzplanutí:
  127 °C
 • Nebezpečné účinky:
  Ss,M,C

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro pyrokatechol C6H6O2

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat