bromBr2

Č. CAS:
7726-95-6
Č. OSN:
1744
Č. ES:
231-778-1
Identifikační číslo rizika:
886
Značka rizika
GHS03
GHS05
GHS06
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 0,1
 • STEL (ppm) 0,3
 • TWA (mg/m3) 0,66
 • STEL (mg/m3) 2
 • H: 314
  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H: 330
  Při vdechování může způsobit smrt.
 • H: 400
  Vysoce toxický pro vodní organismy

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -7.2 °C
 • Bod varu:
  58.7 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  3,11 g/cm3
 • Ionizace:
  10.517 ± 0.003 eV
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  233 hPa
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro brom Br2

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat