bis(2-chlorethyl)sulfidC4H8Cl2S

Podrobnosti
Č. CAS:505-60-2
Č. ES:684-527-7
Značka rizika
GHS06
 • H: 300
  Při požití může způsobit smrt.
 • H: 310
  Při styku s kůží může způsobit smrt.
 • H: 315
  Dráždí kůži.
 • H: 319
  Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H: 330
  Při vdechování může způsobit smrt.
 • H: 335
  Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • H: 350
  Může vyvolat rakovinu.
Bod tání:13 °C - 14 °C
Bod varu:217 °C
Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):1,2741 g/cm3
Bod vzplanutí:105 °C
Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):0,087 hPa
diamond11 4

Details

Diamond-Red1Hořlavost: Hořlavá při zahřátí 
Diamond-Yellow1Nestabilita: Nestabilní při zahřátí 
Diamond-Blue4Zdravotní informace: Extrémně nebezpečná látka 
DG-EA:
Také známé jako:
 • hořčičný plyn
 • yperit

Vhodné výrobky pro bis(2-chlorethyl)sulfid C4H8Cl2S

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Detekční trubičky

Krátkodobé trubičky

Detekční trubičky Dräger pro krátkodobá okamžitá měření

 • Krátkodobé trubičky
 • výsledky se zobrazí na konci procesu měření
 • okamžité měření koncentrace více než 500 různých plynů 
 • krátká doba měření: od 5 sekund do 15 minut
Dräger sada pro civilní obranu

Dräger sada civilní obrany (CDS)

 • Dräger sada pro civilní obranu
 • ​paralelní měření až pěti chemikálií současně
 • detekce chemických bojových látek 
 • vzduch je nasáván současně pumpou trubičky Dräger
 • měření je hotové už za pět ...
Automatická pumpa detekčních trubiček

Dräger X-act® 5000

 • Automatická pumpa detekčních trubiček
 • ideální pro velký počet zdvihů 
 • zjištění parametrů pomocí čárového kódu
 • dobře čitelný displej s informacemi o výsledcích
 • lze používat v prostředí s nebezpečím ...
Ruční pumpa detekčních trubiček

Dräger accuro

 • Ruční pumpa detekčních trubiček
 • pro měření s omezeným počtem zdvihů
 • integrované počítadlo zdvihů pro jednoduché ovládání
 • snadné ovládání jednou rukou
 • lze používat v prostředí s nebezpečím ...

Ochranné obleky

Dräger CPS 5800

Plynotěsný oblek

Dräger CPS 7900

 • Plynotěsný oblek
 • nezávislý dýchací přístroj se nosí uvnitř ochranného obleku 
 • pět velikostí obleku (S–XXL)
 • zip na boku
 • oblek z materiálu d‑mex, opakovaně použitelný ​

Plynotěsný oblek

Dräger CPS 5900

 • Plynotěsný oblek
 • ​nezávislý dýchací přístroj se nosí uvnitř ochranného obleku
 • pět velikostí obleku (S–XXL)
 • zip na boku
 • oblek z materiálu Zytron® 500, omezené použití 

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat