Maleic acidC4H4O4

Details
CAS-No.:110-16-7
UN-No.:3261
EINECS No.:203-742-5
Kemler Code:80
Warning sign
 • 80
 • 3261
Hazard signs
GHS05
GHS07
 • H: 302 + 312
  Zdraví škodlivý při požití.
  Zdraví škodlivý při styku s kůží.
 • H: 314
  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H: 317
  Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H: 335
  Může způsobit podráždění dýchacích cest

Suitable products for Maleic acid C4H4O4

Whether portable gas detectors, tubes or personal protective equipment - Dräger offers a comprehensive portfolio to protect you when handling hazardous substances.

Filters

null

Filtry Dräger X-plore® Rd40

null

Bajonet Dräger X-plore®

null

Filtry Dräger X-plore® Rd90

Masks

null

Dräger X-plore® 5500

null

Dräger X-plore® 4700

null

Dräger X-plore® 6530

null

Dräger X-plore® 6300

null

Dräger X-plore® 6570

null

Dräger X-plore® 3300 a 3500

Protective Suits

null

Dräger CPS 6900

Ochranný oblek proti postřiku

Dräger SPC 4400 / SPC 4800 / SPC 4900

 • Ochranný oblek proti postřiku
 • ​Pracovní oblek s kuklou (SPC 4400), ochranný oblek s obličejovou manžetou (SPC 4800) nebo celotělový ochranný oblek se zorníkem (SPC 4900)
 • Materiály CPM (na jedno použití) nebo ...
null

Dräger CPS 5800

null

Dräger CPS 7900

null

Dräger CPS 5900

null

Dräger WorkMaster Industry

null

Dräger SPC 2400 PVC / Flexothane

Get in touch with Dräger

If you need further advice for the product selection or if you have not yet found what you want, get in touch with us, we'll find a solution for you.

Discover more: Dräger VOICE - The hazmat-based safety product finder

You know what - We know how! Our database provides you with basic information on more than 1,500 hazardous substances and guide you to the suitable safety equipment. Give it a try!

VOICE Hazmat