chlorid měďnýCuCI

Č. CAS:
7758-89-6
Č. OSN:
2802
Č. ES:
231-842-9
Identifikační číslo rizika:
80
Značka rizika
GHS05
GHS07
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
HTP-arvot (FI)
 • HTP-8 h (mg/m3 (resp)) 0,02
 • H: 302
  Zdraví škodlivý při požití.
 • H: 318
  Způsobuje vážné poškození očí.
 • H: 410
  Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  430 °C
 • Bod varu:
  1490 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  4,14 (25°C) g/cm3
 • Ionizace:
  10,7 eV
 • Nebezpečné účinky:
  Ss
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro chlorid měďný CuCI

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat