sírová kyselinaH2SO4

Č. CAS:
7664-93-9
Č. OSN:
1830
Č. ES:
231-639-5
Identifikační číslo rizika:
80
Značka rizika
GHS05

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • STEL (mg/m3) 3
 • TWA (mg/m3) 1
 • H: 290
  Může být korozivní pro kovy.
 • H: 314
  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Teplota rozkladu:
  340 °C
 • Bod tání:
  -1.1 °C
 • Bod varu:
  335 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  1,84 g/cm3
 • Ionizace:
  12.40 ± 0.05 eV
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Také známé jako:
 • kyselina sírová (mlha koncentrované kyseliny)(1),(2)

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro sírová kyselina H2SO4

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat