acetylenC2H2

Č. CAS:
74-86-2
Č. OSN:
1001
Č. ES:
200-816-9
Identifikační číslo rizika:
239
Značka rizika
GHS02
GHS04

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
NIOSH (REL) (US)
 • STEL (ppm) C 2500
 • STEL (mg/m3) C 2662
 • H: 220
  Extrémně hořlavý plyn.
 • H: 230
 • H: 280
  Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -80.8 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,0011772 (0°C) g/cm3
 • Ionizace:
  11.400 ± 0.002 eV
 • Teplota vznícení:
  305 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  43360 (20 °C) hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  2.3 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  100 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro acetylen C2H2

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Přenosné detektory plynů a čidla

Stacionární detektory plynů a senzory

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat