Hydroxylamine aqueous solutionH2NOH

Details
CAS-No.:7803-49-8
UN-No.:2735
EINECS No.:232-259-2
Kemler Code:80
Warning sign
 • 80
 • 2735
Hazard signs
GHS01
GHS05
GHS07
GHS08
GHS09
 • H: 290
  Může být korozivní pro kovy.
 • H: 302
  Zdraví škodlivý při požití.
 • H: 315
  Dráždí kůži.
 • H: 317
  Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H: 318
  Způsobuje vážné poškození očí.
 • H: 335
  Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • H: 351
  Podezření na vyvolání rakoviny.
 • H: 373
  Může způsobit poškození orgánů (nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy) při
  prodloužené nebo opakované expozici (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že
  ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné).
 • H: 400
  Vysoce toxický pro vodní organismy

Suitable products for Hydroxylamine aqueous solution H2NOH

Whether portable gas detectors, tubes or personal protective equipment - Dräger offers a comprehensive portfolio to protect you when handling hazardous substances.

Tubes

null

Detekční trubičky Dräger pro krátkodobá okamžitá měření

null

Dräger X-act® 5000

null

Dräger accuro

Filters

null

Bajonet Dräger X-plore®

null

Filtry Dräger X-plore® Rd40

null

Filtry Dräger X-plore® Rd90

Masks

null

Dräger X-plore® 5500

null

Dräger X-plore® 4700

null

Dräger X-plore® 6530

null

Dräger X-plore® 6300

null

Dräger X-plore® 3300 a 3500

Get in touch with Dräger

If you need further advice for the product selection or if you have not yet found what you want, get in touch with us, we'll find a solution for you.

Discover more: Dräger VOICE - The hazmat-based safety product finder

You know what - We know how! Our database provides you with basic information on more than 1,500 hazardous substances and guide you to the suitable safety equipment. Give it a try!

VOICE Hazmat