2-(2-butoxyethoxy)ethyl-acetátC10H20O4

Č. CAS:
124-17-4
Č. ES:
204-685-9

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
TRGS 900 (DE/INT)
 • AGW (ppm) 10
 • AGW (mg/m3) 67

V současnosti není k dispozici žádná klasifikace GHS

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -32 °C
 • Bod varu:
  246 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,98 g/cm3
 • Bod vzplanutí:
  114 °C
 • Teplota vznícení:
  295 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,005 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  1 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  5.3 Vol.-%

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Také známé jako:
 • butylglykolacetát

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro 2-(2-butoxyethoxy)ethyl-acetát C10H20O4

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat