dipentylaminC10H23N

Č. CAS:
2050-92-2
Č. OSN:
2841
Č. ES:
218-108-3
Identifikační číslo rizika:
36
Značka rizika
GHS02
GHS05
GHS06
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • H: 226
  Hořlavá kapalina a páry.
 • H: 301 + 311
  Toxic if swallowed.
  Toxic in contact with skin.
 • H: 314
  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod varu:
  202 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,78 g/cm3
 • Bod vzplanutí:
  51 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,20 (25°C) hPa

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro dipentylamin C10H23N

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat