wollastonit (Ca(SiO3))Ca3O9Si3

Č. CAS:
13983-17-0
Č. ES:
237-772-5
Značka rizika
GHS07
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
GBZ2.1-2007 - OELs for hazardous chemical agents (CN)
  • PC-TWA CN (mg/m3 (inh)) 5

V současnosti není k dispozici žádná klasifikace GHS

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

  • Bod tání:
    1540 °C
  • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
    2,8...3,11 g/cm3

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Také známé jako:
  • wollastonit (vláknitý prach)

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro wollastonit (Ca(SiO3)) Ca3O9Si3

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat