silanSiH4

Č. CAS:
7803-62-5
Č. OSN:
2203
Č. ES:
232-263-4
Identifikační číslo rizika:
23
Výstražná značka:
 • 23
 • 2203
Značka rizika
GHS02
GHS04
Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 5
 • TWA (mg/m3) 6.6
 • H: 220
  Extrémně hořlavý plyn.
 • H: 280
  Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout
 • Bod tání:
  -185 °C
 • Bod varu:
  -112 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,00144 (0°C) g/cm3
 • Ionizace:
  11.00 ± 0.02 eV
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  29000 (-22°C) hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  1.4 Vol.-%
Také známé jako:
 • hydrid křemičitý

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro silan SiH4

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat