chlorid amonnýNH4Cl

Č. CAS:
12125-02-9
Č. ES:
235-186-4
Značka rizika
GHS07
Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (mg/m3) 10
 • STEL (mg/m3) 20
 • H: 302
  Zdraví škodlivý při požití.
 • H: 319
  Způsobuje vážné podráždění očí.
 • Teplota rozkladu:
  350 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  1,53 (25°) g/cm3
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  1,3 (160°C) hPa
 •  

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro chlorid amonný NH4Cl

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat