Compliance - compliance

Compliance

Kontakt os

I Dräger er vi dybt engagerede i Technology for Life. En forpligtelse af denne art er kun troværdig, hvis ledelsen samt alle medarbejdere og forretningspartnere i hvert land, hvor vi driver forretning, overholder lovgivningen. Kun når vi alle og vores forretningspartnere også efterlever vores principper for forretning og adfærd og overholder de højest mulige standarder for integritet og professionalisme kan vores produkter og tjenester levere, hvad de lover.

Stefan Dräger, formand for direktionen

”Mine direktionskolleger og jeg ønsker at være rollemodeller for, hvordan vi kan forstå compliance som et løbende, åbent ansvar. Det er vigtigt, at vi interagerer med vores kunder, kolleger, leverandører og salgspartnere med den højeste grad af professionalisme og pålidelighed hver eneste dag. Hver enkelt af os er ansvarlige for at bevare og forbedre Drägers image over hele verden. Vi forventer, at vores medarbejdere og forretningspartnere handler med integritet og respekterer befolkningen og lovene i alle de lande, hvor vi driver forretning, og at alle føler, at Dräger står for kvalitet og værdi i fortiden, i dag og i fremtiden.”

Stefan Dräger
Bestyrelsesformand

Compliance Management

Dräger har indført et compliance management system (CMS), som løbende udvikles. De interne overholdelsesstrukturer er baseret på de fælles standarder for overholdelsesstyringssystemer og er baseret på de tre søjler "forebyggelse", "afsløring" og "respons". De er gældende for alle, både ledelse og medarbejdere. Målet med vores compliance management system er hurtigt at identificere risici i forbindelse med korruption, monopolret, kommerciel straffelov (svig) og i forbindelse med uhensigtsmæssig håndtering af mulige interessekonflikter og at håndtere dem hurtigt. Vi ønsker at støtte Drägers medarbejdere over hele verden i denne bestræbelse gennem deres daglige arbejde.

Yderligere information om vores compliance management system kan findes i både bæredygtighedsrapporten og rapporten. Andre overholdelsesproblemer såsom told- og eksportkontrol, skatter, forebyggelse af hvidvaskning af penge eller databeskyttelse håndteres af andre koncernfunktioner.

Sig fra! Vi kerer os - er vigtigt for os i Dräger: At håndtere svagheder og fejl åbent giver os mulighed for tidligt at identificere, hvor vi kan tage passende skridt, og hvor vi muligvis skal sætte interne virksomhedsprocesser i spil.

"Vi kigger ikke væk - vi er forpligtede til at løse problemer og finde løsninger!" Sådan udtrykker Stefan Dräger det. Hjælp os med at identificere potentiel skade på Drägers omdømme og aktiver tidligt og forhindre dem med dine tips.

Vi behandler alle kundeemner fortroligt. Vi tolererer ikke repressalier mod whistle-blowers, der rapporterer potentielle overtrædelser til os på en ansvarlig måde og i god tro. Når vi undersøger et tip, beskytter vi også dem, der er berørt af det.

Vores principper for forretning og adfærd

Tips og råd

Sikker og pålidelig kommunikationskanaler for medarbejdere og forretningspartnere såvel som for alle andre interessenter er afgørende for effektiv overholdelse. Alle skal være opmærksomme på deres individuelle ansvar for at agere med integritet for, at selv det bedste compliance-system fungerer.

Vores principper for forretning og adfærd

I vores principper for forretning og adfærd (Code of Conduct) beskriver vi vores værdier og ansvar som medlemmer af samfundet, som forretningspartnere og på arbejdspladsen. Vi har defineret disse værdier i vores manualer til medarbejdere og ledere i form af en adfærdskodeks. Alle i Dräger – fra medarbejder til leder til direktionsmedlem – skal være fortrolige med vores principper for forretning og adfærd og bruge dem til at bestemme deres handlinger og træffe beslutninger.

Læs mere

Vores Speak Up Culture

Vores kampagne om emnet "Speak Up Culture" og "Reporting Tip-offs at Dräger". Her kan du downloade vores plancher.

Integrity plakat 1

At tale om mulige fejl og svagheder er ikke altid let og kan kræve både overskud og mod. Hav modet til at påpege mulige overtrædelser af Drägers principper for forretning og adfærd eller gældende love.

Integrity plakat 2

Dit miljø er det bedste sted at finde ud af, hvad der virkelig foregår. Det er netop derfor, Dräger har brug for dig. Selv om det altid er gjort på én måde, betyder det ikke, at det stadig er den rigtige måde i dag.

Integrity plakat 3

Det er dit ansvar! Rapporter enhver mulig overtrædelse af Drägers forretningsprincipper eller gældende love uanset hvor kompliceret situationen kan forekomme dig.

Integrity plakat 4

I Dräger ønsker vi at lære af vores fejl, fordi det også er en del af god compliance. For at sikre, at dine oplysninger kommer til det rette sted, tilbyder Dräger sikre og pålidelige rapporteringsmuligheder.

Integrity plakat 5

Vi lader dig ikke alene med dine bekymringer. Hvis du bliver opmærksom på mulige overtrædelser af Drägers forretnings- og adfærdsprincipper eller gældende love, beder vi dig om at informere os. Da skal du vælge den måde, der passer dig bedst.

Dräger integritetskanal

Dräger Integrity Channel er et webbaseret whistle-blower-system og er tilgængeligt for Dräger-medarbejdere, vores forretningspartnere og alle andre personer hele døgnet, uanset hvor de er. Kanalen kan bruges til at tippe om potentielle overtrædelser af Drägers principper for forretning og adfærd, interne virksomhedsretningslinjer eller gældende love eller til at få rådgivning om sådanne forhold.

For at gøre det umuligt at spore forsøg på at få adgang til whistle-blower-systemet, finder du på nuværende tidspunkt ikke et klikbart link til siden på men kun webadressen.

https://www.bkms-system.net/DRAEGER

Kopier dette link og indsæt i din browser.

På hjemmesiden kan du finde merre information om, hvordan vi håndterer indkomne tips.

Se venligst hjemmesiden for Business Keeper GmbH, Tyskland, hvis du ønsker mere information om det grundlæggende princip og funktionen af whistle-blower-systemet.

Vi ønsker at skabe personlig kontakt

Som Dräger-medarbejder skal dit første kontaktpunkt altid være din leder.

Som Dräger-kunde, salgspartner, leverandør eller anden interessent bedes du kontakte din respektive Dräger-repræsentant. Du kan også drøfte dine spørgsmål og bekymringer direkte med virksomhedens compliance-kontor. Send en e-mail til: compliance@draeger.com.

Vi er opmærksomme på, at der kan være situationer, hvor direkte, åben dialog synes uhensigsmæssig, eller du generelt blot ønsker vil være anonym. I sådanne tilfælde tilbyder Dräger Integrity Channel dig en anden måde at rapportere mulige overtrædelser af overholdelse – enten anonymt eller ved navn.

Andre emner

Bæredygtighed hos Dräger

Bæredygtighed

Bæredygtighed og den fortsatte udvikling af Dräger er en vigtig del af vores virksomheds DNA og virksomhedshistorie.

corp-culture-16-6-D-38134-2021-3-2

Virksomhedskultur

Dräger er Technology for Life. Hver dag lever vi op til dette ansvar ved at sætte al vores passion, viden og erfaring i spil for at forbedre liv med enestående og innovativ teknologi, der sætter livet først.

unternehmensgeschichte-3-2-FOTO-1_6_ak-1

Vores historie

Hvert eneste liv er unikt. Det skal beskyttes, understøttes og reddes. Denne tanke er kernen i Drägers historie.

Kontakt os

Kuvert

Dräger Danmark A/S

Lyskær 9
2730 Herlev

Danmark

+45 44 50 00 00

Ekspedition:
Mandag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-15.30