Vores forståelse af bæredygtighed

Bæredygtighed og den fortsatte udvikling af Dräger er en vigtig del af vores virksomheds DNA og virksomhedshistorie. Vores filosofi, ”Technology for Life”, handler om at tage ansvar. Vores produkter skaber værdi for mennesker og miljø på flere måder. Når vi udvikler vores systemer og processer, gør vi os umage for at vi for at spare på ressourcer og forhindre potentielle risici som følge af vores aktiviteter. Hos Dräger ser vi bæredygtighed som væsentlig for vores økonomiske succes. Vi skal handle ansvarligt på alle vores lokationer og i hele vores forsyningskæde, hvis vi vil overleve. Vi er overbeviste om, at overholdelse af lovkrav såvel som fri og fair konkurrence skal være grundlaget for al forretningsaktivitet – uden korruption og med respekt for menneskerettigheder.

Fokuspunkter for bæredygtig handling

Målet med alt vores arbejde er at sikre Drägers overlevelse på langt sigt. Dette kan kun opnås gennem bæredygtig handling og bæredygtig økonomisk succes med tilfredse kunder, leverandører, finansielle aktører og naboer i de samfund og lande, hvor vi opererer. Dette er det grundlag, hvorpå vi har identificeret fire kontaktpunkter for bæredygtig handling. Vi har sat både strategiske og specifikke mål, som vi agter at videreudvikle i de kommende år. Vi har ikke kun lagt vægt på forbedringer inden for virksomheden, men også på vores evne til at yde et målbart bidrag til aktuelle sociale udfordringer:

1. Vi forbedrer sundhedsydelser for mennesker over hele verden.

Intensiv plejescene

Både antallet og gennemsnitsalderen for intensivpatienter vil fortsætte med at stige i de kommende årtier, hvilket udgør yderligere udfordringer for akutpleje på hospitaler. Vi har sat os som mål at reducere den fysiske og psykologiske byrde for læger og sygeplejepersonale i akutpleje ved at automatisere rutinemæssige arbejds- og terapiprocesser samt give support i kliniske beslutninger. Vi opnår dette ved hjælp af løsninger baseret på netværk og intelligent interaktion mellem medicinsk teknologi i akutpleje.

Mål: I 2030 skal alt relevant medicinsk udstyr i vores portefølje udstyres med netværksgrænsefladen til den nye ISO/IEEE 11073 SDC interoperabilitetsstandard.

Samtidig er der omkring 15.000 medarbejdere i Dräger, hvis sundhed og velbefindende ligger vores hjerte nær. Vi har defineret yderligere mål, der skal forfølges med de passende foranstaltninger i 2021. Hovedformålet er at støtte og vedligeholde vores medarbejderes sundhed og sikre sunde arbejdsforhold og organisationsformer.

Mål: Vi reducerer sygdomsgraden for vores medarbejdere i Tyskland, hvor det permanente mål er 1 procent under benchmark for Nordmetalls arbejdsgiverforening.

2. Vi stræber efter en fremtid, hvor alle er garanteret et korrekt arbejdsmiljø og sikkerhed.

Fremtid

Hver dag beskytter vores produkter og tjenester tusindvis af mennesker på deres arbejdsplads. Takket være Smart Safety - netværket af vores gasdetektions- og åndedrætsværn og dataanalyse, der stammer derfra, giver vi vores kunder mulighed for at opdage potentielt farlige situationer tidligere og administrere dem mere effektivt. Det er netop grunden til, at vi allerede arbejder non-stop med morgendagens netværksløsninger.

Mål: Målet er, at mere end 80 procent af vores gasdetektions- og åndedrætsværnsportefølje tilbyder smart, databaseret merværdi inden 2025.

Sundhed og sikkerhed for alle vores medarbejdere er et spørgsmål, der optager os. Vi mener, at enhver arbejdsulykke kan forhindres. Vi udvider løbende vores sikkerhedskultur for at nå vores mål om Vision Zero - en verden uden arbejdsulykker.

Mål: Vi ønsker at reducere den tabte hændelsesrate (LTIR3) i Dräger Group fra 5,6 i 2019 til under 4,0 i 2025.

3. Vi beskytter ikke kun miljøet, men hjælper også vores kunder med at gøre det.

Miljø

Med vores sikkerhedsteknologiske produkter og tjenester hjælper vi med at forhindre emissioner af forurenende stoffer og skadelige hændelser. Fremadrettet ønsker vi også at positionere os som en kompetent partner, når det gælder beskyttelse af klimaet. For at muliggøre dette udvider vi vores portefølje til at omfatte produkter og tjenester til f.eks. måling af metanemissioner, der er meget skadelige for klimaet. I fremtiden ser vi også yderligere forretningsområder i en fremtidig brintøkonomi.

Der findes også betydelige løftestænger til at arbejde på hospitaler på en miljøvenlig måde. Vi ønsker at støtte vores kunder i implementeringen af en Green Hospital®-strategi. For at sikre dette udvikler vi produkter og digitale løsninger, der f.eks. minimerer emissioner af klimaskadelige anæstesigasser. Vi arbejder også på at opbygge partnerskaber der vil sætte os i stand til at føre dette strategiske mål videre. Klimabeskyttelse topper koncernens liste over interne strategiske mål inden for miljøledelse. Dräger påtager sig opgaven med langsigtet dekarbonisering i overensstemmelse med De Forenede Nationers klimabeskyttelsesmål med følgende mål:

Mål: Reduktion af CO2-emissioner med 33 procent inden 2025 sammenlignet med basisåret 2015. Dette mål skal nås uden køb af certifikater.

4. Vi vælger omhyggeligt vores leverandører og arbejder sammen med dem for at implementere vores vision i hele forsyningskæden

Leverandører

Vi arbejder med mere end 2.500 leverandører og udvælger dem omhyggeligt for at yde et værdifuldt bidrag til bæredygtig forretning. Når vi gør det, lægger vi stor vægt på høje kvalitetsstandarder. I fremtiden vil udvælgelsen af nye leverandører og tildelingen af nye ordrer ske under endnu større kontrol af de forskellige bæredygtighedskriterier.

Mål: Fra 2022 gennemgår vi inden godkendelse alle nye leverandører ved hjælp af en bæredygtighedsvurdering.

Vores forsyningskæde spiller en væsentlig rolle i vores produktionsfremstillingsproces. Vi sikrer, at også vores leverandører tager hensyn til bæredygtighedskriterierne.

Mål: Vores mål for 2022 er at øge vores dækningsgrad for direkte indkøb af materialer med leverandørens adfærdskodeks fra 81 procent til 83 procent.

Anerkendelse af vores bæredygtighedsresultater

Dräger vurderes af anerkendte ratingbureauer. Således kunne vi bevare vores ›prime‹-rating i ISS ESG Corporate Rating. Vores rating sikrer os en topplacering i branchen ›Health Care Equipment & Supplies‹. I 2023 blev Dräger tildelt en A-rating fra MSCI ESG Ratings. Vurderingen er baseret på en skala fra AAA (leader) til CCC (efternøler) i forhold til deres eksponering for branchespecifikke ESG-risici og hvor godt, de håndterer disse risici i forhold til ligestillede. MSCI ESG Research tilbyder ratings for verdensomspændende offentlige og nogle få private virksomheder. Instituttet EcoVadis placerede os i 2023 i sin CSR-vurdering blandt de bedste 1 % i branchen med ›guld‹-status, hvilket udmærker os som en bæredygtig leverandør.

EcoVadis2023
MSCI-Rating-2023
QualityScore-Badge_Environmental-Logo_3-2-2021.png
Prime-Label-ISS-logo-3-2-2021.png
sustainability-report.jpg

Bæredygtighedsrapport 2023

Download bæredygtighedsrapport

sustainability-report.jpg

Bæredygtighedsrapport 2022

Download bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport 2021

Bæredygtighedsrapport 2021

Download bæredygtighedsrapport

Dräger Bæredygtighedsrapport 2020

Bæredygtighedsrapport 2020

Download bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport 2019

Bæredygtighedsrapport 2019

Download bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport 2018

Bæredygtighedsrapport 2018

Download bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport 2017

Bæredygtighedsrapport 2017

Download bæredygtighedsrapport

Certifikater

Vores selvopfattelse omfatter fremragende produktkvalitet og et intakt miljø. På den måde sikrer vi gennem vores kvalitets- og miljøledelsessystemer, at vores processer hele tiden forbedres. Følgende certifikater dokumenterer vores succes:

Argentina

Australien

Belgien

Brasilien

Bulgarien

Danmark

Tyskland

Finland

Frankrig

Grækenland

Indien

Indonesien

Irland

Italien

Canada

Colombia

Kroatien

Malaysia

Mexico

Holland

New Zealand

Østrig

Filippinerne

Portugal

Slovenien

Rumænien

Rusland

Saudi-Arabien

Schweiz

Sverige

Serbien

Singapore

Slovakiet

Spanien

Sydafrika

Thailand

Tjekkiet

Tyrkiet

Ungarn

Storbritannien

Vietnam

Relaterede sider

corporate-compliance-chayakot-3-2

Compliance

I Dräger er vi dybt engagerede i Technology for Life. En forpligtelse af denne art er kun troværdig, hvis ledelsen samt alle medarbejdere og forretningspartnere i hvert land, hvor vi driver forretning, overholder lovgivningen.

unternehmensgeschichte-3-2-FOTO-1_6_ak-1

Vores historie

Hvert eneste liv er unikt. Det skal beskyttes, understøttes og reddes. Denne tanke er kernen i Drägers historie.

draeger-corporate-company-profile-3-2

Firmaprofil

Dräger fremstiller medicinske og sikkerhedsteknologiske produkter. Ved at gøre dette beskytter, støtter og redder vi menneskers liv på hospitaler, brandvæsener, redningstjenester, offentlige agenturer, minedrift og industri over hele verden.

Kontakt os

Draeger-Envelop-16-9-grey.jpg

Dräger Danmark A/S

Lyskær 9B
2730 Herlev

+45 44 50 00 00

Ekspedition:
Mandag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-15.30