Tag godt imod vores nye åbne kuvøse: Babyroo

Endelig er den her, vores nyhed indenfor termoregulering: Babyroo! Babyroo er en konfigurerbar åben kuvøse med optimal termoregulering og avancerede indbyggede teknologier. Den nye kuvøse kan bl.a. hjælpe med akut genoplivning og familiecentreret pleje på afdelingen. På denne side giver vi et komplet overblik over vores nyeste produkt. Vil du vide mere? Når du booker vores virtuelle produktdemonstration, viser vi dig alle dens funktioner og andet, herunder hvordan den konfigureres til netop jeres arbejdsplads.

Hvor kommer kænguruen ind i billedet?

Hvorfor gav vi vores nye åbne kuvøse navnet “Babyroo”? Fordi vores mål i den neonatale pleje er at give hver eneste baby en god start i livet og et sikkert sted at vokse. Vi ønsker, at det skal være så naturligt som muligt – næsten som det er hos en kængurumor.

Konfigurer Babyroo efter jeres behov

Et udvalg af grundlæggende konfigurationer og diverse tilbehør betyder, at I kan tilpasse Babyroo specifikt til jeres behov på fødestuen samt til overførsler mellem hospitaler og brug på den neonatale intensivafdeling.

Fødestuen

Alt skal stå klar og være tilgængeligt, så det hele fungerer problemfrit, når mor er parat til at føde. Med Babyroo er I parate til fødslen og til at stabilisere spædbarnets umiddelbare behov med opvarmning, APGAR-timer og stopur samt genoplivnings- og overvågningsværktøjer. Babyroo sørger for en ergonomisk arbejdsplads med alle nødvendige funktioner og er nem at betjene i kritiske situationer med højt tempo. Når den nyfødte har fået al den nødvendige pleje, kan Babyroo hurtigt og effektivt gøres klar til næste patient. Dette er takket være Babyroos overflader og øvrige dele, som er nemme at rengøre.

Produktoplysninger om Babyroo

Vores strålevarmer opvarmer jævnt og kontinuerligt hele madrassens overflade samtidig med, at den minimerer den varme, personalet eller forælderen udsættes for.

Produktoplysninger om Babyroo

Vores valgfri opvarmede gelmadras sørger for, at selv jeres mindste patienter kan få ekstra varme nedefra.

Produktoplysninger om Babyroo

Som hjælp til akut respiratorisk støtte og sug kan der indbygges et valgfrit integreret genoplivningsmodul med AutoBreath® og gasblander.

Smidige overførsler på hospitalet

At flytte et spædbarn i kritisk tilstand er altid forbundet med en vis risiko. Det er derfor livsvigtigt at have en problemfri, effektiv overførsel af jeres nyfødte patient. Babyroo og alt nødvendigt Dräger-udstyr gør det muligt at flytte barnet til det nødvendige sted uden problemer: Fra fødestuen til længere hen ad gangen eller ind i elevatoren for at komme til den neonatale intensivafdeling eller en operationsstue.

Babyroo

Baldakinen og den opvarmede gelmadras minimerer varmetabet for spædbarnet, og da ventilationsstøtte kan tilsluttes direkte til enheden, støttes spædbarnet gennem hele patientforløbet.

Babyroo-3-2-D-37816-2021

Babyroo yder fuld støtte til kontinuerlig overvågning og ventilation med udstyr, der gør det muligt at tilslutte vores specialfremstillede neonatale ventilator, Dräger Babylog, og vores overvågningsløsning Pick-and-Go.

Neonatalintensivafdelingen

Babyroo er designet til at give den fornødne adgang til regelmæssig pleje, nødsituationer og operationer, mens den også er fuldt udstyret til at levere det varmeneutrale miljø, som spædbørn behøver på den neonatale intensivafdeling.


Babyroo-3-2-D-6415-2021

Babyroo leveres desuden med funktioner, der støtter familieintegrering med værktøjer som Kangaroo Mode, der styrker båndet mellem nyfødte og forældre.

Produktoplysninger om Babyroo

Vores SoftBed-madras er særlig komfortabel for patienten og tager hensyn til de særlige behov, som er forbundet med den følsomme og sarte hud.

Produktoplysninger om Babyroo

Den indbyggede vægt og gennemgående røntgenbakke sikrer, at babyen skal håndteres så lidt som muligt.

Brochurer

Babyroo TN300 – Care for newborns like never before
Dräger Babyroo brochure

I denne brochure finder du samlet information om Babyroo og dens funktioner.

Fordele ved Babyroo
Dräger Babyroo brochure

I denne brochure kan du læse mere om fordelene ved Babyroo og hvordan, den kan støtte dig i dit arbejde.

Oprethold altid den rette temperatur

Målet er at reducere hypotermi og forebygge kuldestress umiddelbart efter fødslen og under hele patientforløbet. Reducering af stress hjælper aktivt jeres lille patient med at vokse hurtigere. Vores Babyroo hjælper jer med at overvåge og holde spædbarnets temperatur inden for de normale grænser. Med den ensartede varmefordeling, selv når sengen vippes, er spædbarnet beskyttet mod kulde- og varmestress.

Lungebeskyttende overgang

Genoplivning af et nyfødt spædbarn i en hektisk situation indebærer risiko for, at deres skrøbelige lunger får enten utilstrækkelig eller for meget ventilation. Det er desuden afgørende, når det drejer sig om at reducere dødelighed og sygdom. Brugerfladen til respiratorisk støtte på vores Babyroo kræver minimal opsætning, hjælper med at standardisere jeres protokoller, overholde retningslinjerne for genoplivning og lette arbejdsgangen. 

Minimal håndtering af jeres spæde patienter

Babyroo imødekommer personalets individuelle behov og forenkler arbejdsgangen: Med Babyroo kan personalets arbejdsrutiner individualiseres med funktioner som variabel højdejustering, hældningsvinkel på sengen og en indikator på skærmen. Funktionerne betyder, at det kliniske personale konsekvent kan følge protokollerne for madning og behandling.

Støtter effektive arbejdsgange

Vores Babyroo er designet til at give den fornødne adgang til regelmæssig pleje, nødsituationer og operationer på fødestuen og på operationsstuen og er samtidig fuldt udstyret til at sørge for det udviklingsvenlige miljø, spædbørn har brug for på den neonatale intensivafdeling. For at lette arbejdsgangen leveres Babyroo med forudkonfigurerede skærme tilpasset fødestuens behov og brugsmiljøet på den neonatale intensivafdeling.

Beskyt jeres patienter mod negative stimuli

Teknologier på fødeafdelingen og fødestuen skal understøtte enkle og hensigtsmæssige arbejdsprocesser samt beskytte spædbarnets sikkerhed og udvikling. Med disse prioriteter for øje leveres vores Babyroo med en indbygget vægt og gennemgående røntgenbakke, som minimerer behovet for at skifte seng eller for at flytte babyen, når det ikke er nødvendigt, hvilket giver et roligt og behageligt miljø.

Portrait-Dr-Tobias-Trips-1-1.jpg
"De forudkonfigurerede skærme til forskellige anvendelsesområder og scenarier er også særdeles nyttige – fra skærmen til fødestuen med APGAR-timer og stopur til familieskærmen, som er mere indbydende for forældrene. Disse skærme gør det muligt hurtigt at skifte mellem visninger, parametre og tendenser, hvilket er med til at forenkle vores rutiner."

Dr. Tobias Trips

leder af Pædiatrisk afdeling på Hospital Kufstein, Østrig

Draeger: I simuleringscentret: Hvad og hvem trænes? Hvor ser man de gentagne fejl eller udfordringer, der ofte opstår på en fødestue?

Dr. Trips: Det ideelle er, at hele teamet, der har med den nyfødtes pleje at gøre, er blevet optrænet i simuleringscentret: børnelæger, sygeplejersker, men også jordemødre og barselssygeplejersker samt gynækologer. Det er en stor udfordring, at processerne på den ene side er meget standardiserede og strukturerede, men på den anden side er der mange ting, som skal ske hurtigt og samtidigt. Derfor er det så vigtigt, at den eksisterende teknologi støtter processerne, så der arbejdes med det klarest mulige overblik. På den måde kan teamet lære at beherske klar og effektiv kommunikation i simulerede træningsøvelser

Draeger: En kritisk fødsel er undervejs: Hvad er vigtigt lige nu? Hvordan hjælper teknologien med at forenkle arbejdsgangene?

Dr. Trips: Hvis man skal have styr på en kritisk situation på en professionel måde, hvilket er tilfældet, når man skal passe og pleje et meget lille og for tidligt født spædbarn, er god forberedelse vigtig. Teamet skal sammen diskutere rollefordelingen og de mulige scenarier på forhånd. Arbejdsområdet skal gennemgås nøje, og de nødvendige materialer skal være til stede. En klar og overskuelig arbejdsplads letter arbejdsprocesserne helt enormt. Det omfatter f.eks. en APGAR-timer med et tilstrækkeligt stort display samt en brugervenlig betjening af det respiratoriske støttemodul, så de indstillede parametre let og intuitivt kan noteres. Ensartede betjeningskoncepter med et tilsvarende design - som med Babylog, Babyleo og Babyroo - er også en stor fordel. Det er også vigtigt, at udstyret lynhurtigt kan kontrolleres. Apparatet skal hurtigt være klar til brug inden en fødsel, og det skal også kunne gøres hurtigt klar igen.

Draeger: Hvordan var det at skifte til det nye Babyroo TN300-apparat til varmebehandling? Hvor meget træning var der behov for?

Dr. Trips: Vi havde allerede godt kendskab til betjeningen af et T-Piece-system fra Resuscitaire og andre enheder, såsom Perivent (Neo-Puff). Det nye design af betjeningen med de logisk placerede styrefunktioner og "kl. 12-positionen" gør det meget intuitivt og sikkert at skifte til Babyroo.

Draeger: I hvilken grad støtter Babyroo jer i jeres arbejdsprocesser og rutiner? Har i ændret praksis på nogen måde?

Dr. Trips: Det store og overskuelige display er i tråd med Dräger-apparaternes betjeningsfilosofi og giver et godt overblik og intuitiv betjening. Det forenkler vores processer og er med til at forhindre mulige betjeningsfejl. Det medfører med andre ord patientsikkerhed på et højere plan.

De forudkonfigurerede skærme til forskellige applikationer og scenarier - fra skærmen til fødestuen med APGAR-timer og stopur til familieskærmen, som ser mere indbydende ud for forældrene, er også særdeles nyttige. Via disse skærme kan der hurtigt skiftes mellem visninger, parametre og tendenser, og det medvirker til at forenkle vores rutiner. Vi kan udføre mange procedurer direkte på apparatet. Jeg er især begejstret for den indbyggede vægt og den integrerede røntgenbakke. Det gør, at vi kan undgå at udsætte de nyfødte for unødvendig stress ved at overføre dem eller skifte sensorer. En anden nyttig funktion er tilstanden "opvarmning". Det muliggør hurtig og kontrolleret opvarmning af apparatet og hjælper os derved i forberedelsestiden. Og lad os ikke glemme: At gøre Babyroo parat igen er også meget nemt, da der kun er få dele, som skal adskilles og rengøres.

Draeger: Babyroo set fra dit synspunkt i én sætning: Hvor tilfreds er du med den nye Babyroo TN300 og den funktioner?

Dr. Trips: Babyroo er en moderne åben plejeenhed, der muliggør intuitiv patientpleje, mens det ensartede betjeningskoncept i Dräger-enhederne forbedrer patientsikkerheden.

Vil du vide mere om neonatal pleje?

Termoregulering på den neonatale intensivafdeling

Termoregulering på den neonatale intensivafdeling

Udviklingsunderstøttende pleje på den neonatale intensivafdeling

Udviklingsunderstøttende pleje på den neonatale intensivafdeling

baby i kuvøse modtager behandling for gulsot

Behandling af gulsot hos nyfødte

Kontakt os

Kontakt os

Dräger Danmark A/S

Lyskær 9B
2730 Herlev

Danmark

+45 44 50 00 00

Ekspedition:
Mandag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-15.30