Plejemiljø, der styrker barnets udvikling - Plejemiljø, der styrker barnets udvikling

Plejemiljø, der styrker barnets udvikling

Kontakt os

Plejemiljøer, der styrker for tidligt fødte babyers udvikling

Miljøet på intensivafdelinger til for tidligt fødte babyer er stressende, både for forældrene til de små patienter, lægerne, plejepersonalet og børnene selv. Støj, skarpt lys, lægeundersøgelser og den fysiske adskillelse fra moderen, som typisk er sket for tidligt, giver ikke meget ro til de for tidligt fødte babyer. De stressende omgivelser er udmattende for barnet, som mister den energi, det skulle have brugt på at udvikle sit nervesystem og vokse. Derfor er det afgørende at reducere disse stressfaktorer til det absolut minimale. Udstyr, der udsender støj og lys på et lavt niveau, og en gennemtænkt indretning af rummet kan hjælpe, ligesom alle besøgende på afdelingen og personalet kan bidrage.

Nurse places hands on baby’s head and hand in the NICU

Hvad er et godt plejemiljø?

Påvirkninger udefra har stor indflydelse på udviklingen af hjernen og derfor også på, hvordan de for tidligt fødte babyer modnes følelsesmæssigt. Med et holistisk plejekoncept på en neonatal intensivafdeling bør de for tidligt fødte babyer have mulighed for at gennemføre den udvikling, der blev afbrudt i livmoderen, med så få følgevirkninger som muligt. Konceptet med et plejemiljø, der styrker barnets udvikling, sigter mod at mindske de udefrakommende stressfaktorer og at fremme de fysiologiske stimuli.

Følgende specifikke aspekter indgår i et plejemiljø, der styrker barnets udvikling:

  • reducering af det støjniveau (især de høje lydfrekvenser), patienterne udsættes for
  • tilpasning af det omgivende lys bedst muligt efter barnets behov og barnets søvnmønster, som er under udvikling
  • undgåelse eller i hvert fald minimering af smerter
  • involvering af forældrene i alle daglige rutiner
  • tilpasning af hvert aspekt af barnets pleje individuelt til barnets og forældrenes fysiologiske og følelsesmæssige behov.

Et plejemiljø, der styrker barnets udvikling, er også en fordel for familien. Her er der fokus på to målsætninger. Den første er, at forældrene tilskyndes til at være barnets primære omsorgspersoner og indgå som deltagere i plejeforløbet, fordi det ikke er lige så let for dem at udføre "forældreopgaver" som f.eks. at skifte ble og bade deres barn, som det er for forældre til raske nyfødte. Den anden målsætning er at give familien den bedst mulige følelsesmæssige og psykiske støtte, så de kan håndtere den stressende, skræmmende og ofte traumatiske situation bedst muligt.

Nurse considers appropriate setttings for device in the NICU

Hvorfor er det vigtigt med et godt og sundt plejemiljø?

Et af de store problemer er, at hjernen endnu ikke er fuldt udviklet, da de fleste hjernefunktioner først udvikles i de sidste tre måneder af graviditeten. Normalt sker denne udvikling i livmoderen, men hos babyer, der er født for tidligt, skal hjernens struktur, og dermed barnets senere adfærd, modnes på intensivafdelingen under indflydelse af påvirkninger udefra. Ofte ses følgerne af forstyrrelser, der opstår i denne tidlige fase af livet, først senere. En af årsagerne til dette er, at især pandelappen, hvor indlærings- og koncentrationsevnen er lokaliseret, modnes senere. Studier har vist, at problemer med motorikken opstår, fordi den normale udvikling af hjernen i livmoderen afbrydes på grund af den for tidlige fødsel.

Parents with their premature baby in the NICU

Familien i fokus

Der er fokus på, at familien skal være i centrum – en tilgang, hvor forældrene ikke er "i vejen", men i stedet er vigtige og ligeværdige partnere, når det drejer sig om at give barnet de bedst mulige betingelser. Selvom om denne tilgang nu generelt er velkendt og anbefales, anvendes den stadig ikke på alle hospitaler. Desuden varierer udbredelsen fra land til land, afhængig af udviklingsniveauet i sundhedssystemet og den lokale kultur i landet. I Japan er det for eksempel først for nylig blevet almindeligt, at forældrene har kontakt til deres for tidligt fødte barn ved at synge eller læse højt for dem. Hidtil har det generelt set oftere været tilfældet, at familiemedlemmer ikke var i kontakt med deres baby. 

Newsletter icon

Hold dig opdateret! Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få information om produktnyheder, uddannelsesmateriale, kampagner, events og meget mere! 

Relaterede emner

Ljusets inverkan på prematura barn

Indvirkningen af lys på for tidligt fødte babyer

Ljud på neonatalavdelningarna

Lyde i neonatalogi

jaundice-treatment-stage-3-2-d-3713-2016.jpg

Gulsotbehandling

Neonatal infektionsprevention

Infektionskontrol i neonatologi

Kontakt os

Kontakt os

Dräger Danmark A/S

Lyskær 9
2730 Herlev

Danmark

+45 44 50 00 00

Ekspedition:
Mandag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-15.30