Version 2021

Oplysningerne på Drägers hjemmesider er baseret på følgende brugsvilkår: Under visse omstændigheder kan disse vilkår ændres eller erstattes af yderligere erklæringer eller vilkår. Ved at logge på, eller i tilfælde, hvor der ikke kræves noget individuelt login, godkender og accepterer du, når du besøger og anvender Drägers hjemmesider, de juridiske meddelelser, der er gældende på det pågældende tidspunkt.


Ophavsret og ejendomsret
Drägers hjemmesider og nyhedsbreve, deres udformning, tekster, billeder, grafiske elementer, databaser, animationsfiler og filer til download af enhver art (under ét betegnet "Drägers indhold") er beskyttet af ophavsretten. Drägers indhold eller dele heraf må ikke kopieres, ændres, downloades eller anvendes på andre internetsider. Dräger forbeholder sig alle rettigheder, især ophavsretten, konkurrence- og ejendomsretten, som følge af uretmæssig brug af Drägers indhold eller dele heraf samt af det registrerede varemærke.


Indhold
Drägers indhold er udelukkende beregnet til informationsformål. Alle meddelelser, anbefalinger og andet indhold er udelukkende beregnet til informations- eller reklameformål, og er ikke på nogen måde bindende. Produktbeskrivelser er på ingen måde beregnet til at stå i stedet for en omhyggelig gennemlæsning af brugervejledningerne. Ingen information, herunder brugervejledninger, er bindende. Forskningen og udviklingen gør, at den viden, der er indeholdt i rapporter, ændres løbende. Forfatterne har udvist den største omhu for at sikre, at de udleverede oplysninger, især med hensyn til anvendelse og funktion, er baseret på de nyeste og mest aktuelle oplysninger, der er til rådighed på publiceringstidspunktet. Dette betyder ikke, at du ikke er forpligtet til at tage ansvar for dine egne beslutninger.

Dräger påtager sig intet ansvar for, at oplysningerne indeholdt i Drägers indhold er fuldstændigt og korrekt, medmindre Dräger klart har udtrykt sin hensigt om at stå inde for et sådant indhold. Dräger forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre eller opdatere de oplysninger, som er indeholdt i Drägers indhold uden forudgående varsel. Dette gælder også forbedringer og/eller ændringer af produktbeskrivelser.


Drägers indhold indeholder ingen garantier med hensyn til nogen form for egenskaber eller produktgarantier.


Dräger er ansvarlig for tredjepartsindhold i henhold til de relevante lovbestemmelser. For så vidt at et link giver adgang til en hjemmeside tilhørende en tredjepart, henleder Dräger opmærksomheden på, at vi på ingen måde har indflydelse på eller ansvar for indholdet eller opbygningen af sådanne hjemmesider, som vedligeholdes af tredjeparter, ligesom vi ikke hævder at eje sådanne hjemmesider. Dette omfatter overholdelse af databeskyttelsespolitikken på tredjeparters hjemmesider.


Sikkerhed og adgang
Det er dit ansvar at sikre, at de applikationer du bruger i forbindelse med, at du tilgår Drägers indhold, er fri for virus. Når du tilgår Drägers indhold eller nogen af de tilknyttede hjemmesider, er du bekendt med og accepterer du de risici, der er forbundet med offentlig adgang og mulighed for uautoriseret påvirkning fra en tredjepart på indholdet. Dräger påtager sig intet ansvar for eventuelle skader som skyldes, at sådanne risici realiseres i forbindelse med anvendelse af Drägers indhold eller nogen af de tilknyttede hjemmesider, medmindre Dräger er direkte ansvarlig for en sådan risiko, og det at den realiseres. Dräger påtager sig specielt intet ansvar for driftsforstyrrelser eller tab af programmer eller andre data i dine informationssystemer.


Dräger bestræber sig på at vedligeholde vores hjemmesider, så de fortsat kan anvendes og tilgås. Dräger påtager sig dog intet ansvar i tilfælde af, at anvendelsen eller adgangen begrænses, uanset årsagen eller varigheden. Dräger forbeholder sig specielt ret til at lukke ned for sin hjemmeside uden forudgående varsel.


Gældende lov og diverse forhold
Tysk lov skal gælde i forhold til alle juridiske aspekter i forbindelse med brugen af Drägers indhold.

Dräger tilbyder sine slutkunder principielt kun levering eller afhentning i Tyskland.

Spørgsmål vedrørende disse juridiske meddelelser skal sendes via e-mail til info@draeger.com. Vi vil med glæde besvare alle dine spørgsmål.