Patient Monitoring Accessories

Præcis måling, infektionsforebyggelse og arbejdspladsstyring er vigtige i forbindelse med kabler og tilbehør til patientmonitorer. Vores portefølje af EKG-kabler omfatter eksempelvis både kabelsystemer til flergangsbrug og systemer af høj kvalitet til brug på en enkelt patient. Disse EKG-kabler kan bruges med udstyr fra diverse leverandører af patientmonitorering og omfatter adaptere, der er kompatible med forskellige telemetritransmittere. Vores kvalitetsengagement ses i alt vores tilbehør til patientmonitorering fra engangstilbehør, der bidrager til forebyggelse af krydsinfektion, til ...