RFID tilbehør

Forenkling af rutineopgaver, rationalisering af arbejdsgange og forbedring af sikkerheden er vigtigt ved vurdering af RFID-tilbehør i sundhedssektoren. Vores Infinity® ID RFID-tilbehør er beregnet til at sikre øget funktionalitet og effektivitet, der hjælper dit personale med at tilvejebringe det bedst mulige helbredende miljø ved at forenkle rutiner, såsom flytning af en patient fra præ-OP til operationsstuen – uden at skulle genindtaste ventilationsparametre på anæstesiapparatet, eller skift af vandfælde efter tidsplanen – uden at skulle tjekke mærkater eller logbøger.