Åndedrætsfiltre og HME

HME-filtre (fugt-varmeveksler-filtre) og slangesystemsfiltre på operations- og intensivstuerne bidrager til at løse problemer, der hyppigt ses ved mekanisk ventilation, såsom ukorrekt befugtning af indåndingsluft og krydsinfektion. Vores portefølje af HME- og slangesystemsfiltre har funktioner såsom Luer-Lock-konnektorer til gasprøvetagning, transparente produkthuse muliggør visuel inspektion af slangesystemsfilteret når som helst under brug, og standardkonnektorer sikrer korrekt og nem tilslutning til andre komponenter i ventilationskredsløbet.