Alkometre til retslig bevisførelse

I forbindelse med screening, der udføres ved uheld eller langs vejen, vil alkoholtests udført med bevisligt dokumenteret måling af udåndingsluften blive accepteret som bevismateriale i retten. Dräger har med sit bevisligt dokumenterede alkoholmeter de helt rigtige løsninger. Vores sensorer giver præcise og pålidelige målinger og resultater. Den avancerede IR-sensor med lav sensitivitet over for potentielt forstyrrende stoffer i personens ånde, anvender en fysisk metode, mens analysen i et alkometer med brændselscelleteknologi sker ved hjælp af en kemisk reaktion.