Anæstesiapparater

Vores anæstesiapparater kombineret med vores patientmonitoreringsløsninger tilbyder forskellige ventilations- og gasleveringsteknologier, intelligente softwareapplikationer, nyttige funktioner, beslutningsstøtteværktøjer samt bedre fleksibilitet. Alle vores anæstesiapparater muliggør patientrelevant dataadgang på behandlingsstedet, anvendelse af lungebeskyttende ventilationsapplikationer samt minimal- og low-flow-anæstesi. Designhøjdepunkter omfatter ergonomiske aspekter og intelligente detaljer, der understøtter forebyggelse af infektion og procedurer til hygiejnisk genbehandling.

Anæstesiapparater Antal produkter: 11