Anesthetic Gas Monitoring

Målrettet levering og sikker anæstesi inden for en overskuelig økonomi er anæstesipersonalets mål. Effektiv monitorering af anæstesigassen er altafgørende for konsekvent at nå dette mål. Vores portefølje af analysatorer til anæstesimidler er designet med fokus på kvalitet, effektivitet og fleksibilitet for at bevare jeres gode behandlingskvalitet med øje for merværdi. Vores anæstesigasmonitorer samarbejder problemfrit med andet anæstesiudstyr for at vise koncentrationen af kuldioxid, lattergas og flygtige anæstesigasser med pålidelige værdier.