Flammedetektorer

Flammedetektorer, der i vid udstrækning anvendes inden for den petrokemiske industri samt olie- og gasindustrien, kan pålideligt registrere mange forskellige kulbrinte- og ikke-kulbrintebaserede brande. De er den ideelle løsning til det stigende behov for flammedetektorer i industrielle anvendelser og anvendes i stigende omfang også sammen med gasregistrerende udstyr som en del af en sikker løsning. Derfor tilbyder vi et bredt udvalg af forskellige og højt specialiserede flammedetektorer til mange forskellige brandtyper. Ud over de etablerede IR-, UV- og UV IR-flammedetektorer tilbyder Dräger ...