Sensorer for bærbare gasdetektorer

Der findes forskellige sensortyper, afhængigt af den gasmonitor, du bruger, og de gasser, du vil måle. Alle vores Dräger sensorer produceres internt. XS- og XXS-sensorerne registrerer mange forskellige gasser og dampe i vol.-% og ppm. Ved hyppige forekomster af eksplosive gasser tilbyder vi vores infrarøde sensorer, og vore katalytiske ex-sensorer med høj forgiftningsresistens kan være det rigtige valg til eksplosive blandinger. Desuden fås der gasdetektorer med PID-sensor til registrering af flygtige organiske forbindelser i ppm- eller ppb-intervallet.