Redning og flugt

Livstruende situationer kan opstå i løbet af få sekunder – det kan være pludselig forekomst af farlige gasser eller brand. Dräger tilbyder et bredt udvalg af rednings- og flugtudstyr – fra filtrerende flugtudstyr såsom flugthætter til flugtudstyr med trykluft og luftforsynede åndedrætsværn. Dräger tilbyder også redningspakker til brandfolk som støtte under redning af personer fra farlige situationer. Vi har også udviklet beskyttelseskamre og -rum, der f.eks. anvendes i minedrift og gravning af tunneller. Med Drägers redningskøretøjer kan redningsteams og -udstyr transporteres sikkert i minen ...

Redning og flugt Antal produkter: 18