Airlinesystemer

Lufttilførte åndedrætsværn er ikke frit bærbare åndedrætsværn. Når du anvender åndedrætsværn med luftledning kan du tilføre nødvendig frisk luft udefra – enten via en ekstern luftledning (kompressorer til frisk luft) eller via flasker med indåndingsluft. Der findes tre forskellige typer åndedrætsværn med luftledning: med reguleringsventil – der leverer et uafbrudt luftflow, med regulator med normalt tryk – indåndingsluft anvendes kun til indåndingen, og med trykregulator, der f.eks. anvendes i atmosfærer med stoffer, der udviser akut toksicitet.