Filtre

Hvis du skal beskytte dig selv med filtrerende udstyr såsom halv- eller helmasker, skal du også bruge filtre til åndedrætsværn, der fjerner de farlige partikler, gasser og/eller dampe. Vi tilbyder tre forskellige typer filtre til åndedrætsværn: Partikelfiltre, gasfiltre som f.eks. et ABEK- eller CO-filter samt kombinationsfiltre, der beskytter mod partikler, gasser og dampe på samme tid. Der fås desuden tre forskellige gevindforbindelser til montering af vores filtre til åndedrætsværn på din maske: Dräger-specifik bajonetfatning, standard Rd40 eller Dräger-specifik Rd90-fatning.