Turboenheder

Strømforsynede luftrensende åndedrætsværn (PAPR) beskytter luftvejene mod sundhedsskadelige partikler og/eller gasser og dampe, forudsat at der er ilt nok i den omgivende luft, og det farlige stof er kendt. Der er nærmest ingen modstand under vejrtrækningen, når du bruger et strømforsynet åndedrætsværn. Du kan bruge disse åndedrætsværn sammen med forskellige luftfiltre og masker, f.eks. helmasker, alt afhængigt af din individuelle anvendelse. Der fås også et strømforsynet luftrensende åndedrætsværn, der er godkendt til eksplosive miljøer.