Risici ved benzen eksponering - Risici ved benzeneksponering

Risici ved benzen eksponering

Kontakt os

Benzen er kræftfremkaldende

Den petrokemiske industri er klar over, at benzen er et meget farligt kræftfremkaldende stof, som kan forårsage leukæmi og lymfom. Da det er et vigtigt basismateriale, kan stoffet ikke altid undgås. Derfor er erhvervsmæssige eksponeringsgrænser vigtige for medarbejderenes sikkerhed og nøjagtig overvågning af benzeneksponering ved hjælp af korrekte målemetoder er afgørende. Personligt beskyttelsesudstyr skal bæres, når du arbejder i et miljø med risiko for benzeneksponering.

Benzen - Et vigtigt stof i den kemiske industri

Benzen bruges som basisprodukt til andre kemiske forbindelser, som derefter anvendes til produktion af forbrugsvarer. Benzen bruges til at danne mange bindinger, såsom anilin, styren, nylon, syntetisk gummi, plast, rengøringsmidler, insekticider og farvestoffer. Da dets anvendelse ikke kan undgås i den kemiske industri, skal virksomheder beskytte medarbejdere mod potentielle erhvervsmæssige risici i deres daglige arbejde.

Alt om Benzen

Alt om benzen

Vigtige fakta for sikker håndtering af benzen.

Download

Eksponering af benzen på arbejdspladsen

benzene hazards - Opening flaps and valves and connecting hoses

Åbninger, ventiler samt håndtering af forbindelsesslanger er det farligste områder, da farlige kræftfremkaldende stoffer kan frigøres.

Display in hazardous area

Når personale skal kontrollere gasmålerens skærme i farlige områder, kan de blive udsat for giftige eller kræftfremkaldende stoffer.

Clearance measurement of carcinogenic toxic gases

Pludselig stigning i kræftfremkaldende giftige gasser i lukkede rum er en stor risiko for medarbejdere.

Storage room with a fixed gas detection system

Uønsket lækage af kræftfremkaldende stoffer kan ikke undgås i depoter og lagerhaller.

Eksponering af benzen - strenge eksponeringsgrænser

Da benzen er et farligt og kræftfremkaldende stof, er der meget strenge eksponeringsgrænser på arbejdspladsen. Disse grænser er løbende sænket, hvilket ofte har konsekvenser for branchen og medfører udfordringer. Virksomheder skal opretholde disse lave eksponeringsgrænser og over tid også dokumentere dette.

Benzene exposure - Risk acceptance concept

Risikominimering af kræftfremkaldende stoffer

For visse kræftfremkaldende stoffer er der normalt ikke noget defineret maksimumsniveau, der fuldstændigt udelukker skadelige helbredseffekter, så længe det ikke overskrides. Da processer, der involverer kræftfremkaldende stoffer ofte er uundgåelige (især ikke i den kemiske industri), gælder der specielle beskyttelsesforanstaltninger i hele EU. Tyskland er en pioner i gennemførelsen af dette særligt strenge direktiv om kræftfremkaldende stoffer og mutagener (2004/37 / EF). Sikkerhedskonceptet for arbejdspladser med benzen er afledt af det såkaldte ”koncept for risikoaccept”, som er en trafiklysmodel. Modellen skelner mellem høj (rød), medium høj (gul) og lav risiko (grøn). Se billedet til venstre.

Strenge grænseværdier for benzen

Strenge grænseværdier for benzen

Lavere eksponeringsgrænser for kræftfremkaldende stoffer - en voksende udfordring.

Download brochure

VOICE Benzene

Fakta om benzen

Udforsk internationale grænseværdier og vigtig information om benzen i Dräger VOICE.

Dräger VOICE - Database for farlige stoffer

Målestrategier for benzen

Detektion af aromatiske carbonhydrider såsom benzen er ikke let. Da benzen er kræftfremkaldende, skal eksponeringen være strengt begrænset på arbejdspladsen. Jo lavere tærsklen er, jo mere udfordrende er måleprocessen. Ny teknologi gør det muligt at vælge mellem forskellige målemetoder eller kombinere forskellige metoder. Dette for at sikre, at et arbejdsmiljø ikke overstiger de eksisterende grænseværdier og dermed beskytter personalet.

Mål benzen

Mål benzen

Find ud af, hvilke målemetoder der passer til dit arbejde.

Download brochure

Tekniske innovationer til overvågning af benzen

Arbejdsgiveren er forpligtet til i detaljer at dokumentere og kontrollere niveauet af benzen, antallet af udsatte medarbejdere og måleresultaterne. Registrering af alle data om personlige eksponeringsniveauer for en medarbejder skal løbende registreres. Ny innovativ webbaseret teknologi gør datahåndtering og dokumentation nemmere end nogensinde.

Measuring carcinogenics with Dräger X-pid® 9000/9500

Dräger X-pid® 9000/9500

Benzen, butadien og andre flygtige organiske forbindelser (VOC'er) er kræftfremkaldende selv i små koncentrationer. Med X-pid kan du måle den samlede koncentration af VOC'er eller udføre selektive målinger for specifikke stoffer. Gasmåleren giver en nøjagtig måling af benzen helt ned til 50 ppb. X-pid er ideel, hvis du regelmæssigt skal måle giftige og farlige stoffer. Instrumentet kræver ingen forberedelse og er klar til brug efter en kort opstartsfase. En benzenmåling udføres på 30 sekunder, og efter 60 sekunder er gasmåleren klar til den næste måling.

Se produkt

Overvågning af benzen

Dräger tilbyder innovative måleløsninger, der letter dine måleopgaver.

Dräger X-am® 8000

Dräger X-am® 8000

Avoiding benzene exposure by measuring with Dräger X-pid 9000/9500

Dräger X-pid® 9000/9500

Portable Gas Detectors

Bærbar gasmålere

Godt beskyttet mod benzen

Enhver industriarbejder, der udsættes for benzen, skal beskyttes omhyggeligt med åndedrætsværn og beskyttelsesdragt. Personlig beskyttelsesudstyr (PPE) skal bæres. Kemiske beskyttelsesdragter forhindrer dampe og partikler i at blive absorberet gennem huden. Åndedrætsværn og filtre beskytter lungerne mod toksiner.

Vælg den rigtige beskyttelsesdragt

Vælg den rigtige beskyttelsesdragt

Ti ting, du har brug for at vide om kemiske beskyttelsesdragter. Vælg den rigtige beskyttelsesdragt for beskyttelse mod kræftfremkaldende stoffer.

Download

Find de rigtige produkter til at beskytte dig mod benzen

Respiratory Masks

Filtrerende åndedrætsværn og sikkerhedsbriller

Protective suits

Beskyttelsesdragter

carcinogenic substances

Lær mere om kræftfremkaldende stoffer

Fakta og egenskaber ved de mest almindelige kræftfremkaldende stoffer i branchen og hvordan man håndterer dem sikkert.

Læs mere

Kontakt os

Contact us

Dräger Danmark A/S

Lyskær 9
2730 Herlev

Danmark

+45 44 50 00 00

Vi er tilgængelige:
Mandag - fredag: 08:00-16:00