Flugtudstyr - Arbejdere i industrien benytter flugtudstyr

Flugtudstyr

Se produkter

Flugtmasker og evakueringsudstyr

Dräger tilbyder en bred vifte af personligt flugtudstyr. Flugthætter, filtrerende flugtmasker og selvreddere er blandt produkterne i vores sortiment.

Flugt og redning: Sådan øges mandskabets sikkerhed

Både i hverdagen og i nødsituationer er det nødvendigt at sikre, at alle medarbejdere vender hjem i god behold. Beskyttelse af menneskeliv og sundhed er grundlæggende for vores virke i Dräger, uanset om det drejer sig om at udarbejde en plan for nødsituationer, at uddanne jeres medarbejdere eller levere det nødvendige udstyr. Dette er grunden til, at vi er en del af det globale Vision Zero initiativ.

draeger-escape-rescue-plan-illustration-3-2.jpg

Har du en plan til at få dine folk sikkert hjem?

Både i industrien og i servicesektoren, og uanset om der er tale om en mellemstor eller stor, international virksomhed, er professionel håndtering af sikkerheds- og nødsituationer afgørende for medarbejdernes sikkerhed. Det betaler sig at investere i sikkerhed, og med Dräger ved din side kan du koncentrere dig om alle dine andre opgaver.

Kontroller din virksomheds eksisterende beredskabsplan for at sikre, den lever op til de aktuelle forhold og farer, og sørg for at en passende flugtplan er klar. Tjek at begge er komplette og opdaterede.

safety-emergency-9-11-9102475.jpg
Dräger Services: Styring af sikkerheds- og nødsituationer

Vores professionelle styring af sikkerheds- og nødsituationer hjælper dig med at være beredt – også i en nødsituation. Denne brochure giver dig et overblik over vores services omkring sikkerhedskonsulentydelser og træning skræddersyet til dine behov.

Download

form-for-hazard-assessment-9-11.jpg
Håndtering af risici

At identificere farer og vurdere risici er afgørende for at kunne udarbejde en rednings- og flugtplan. Du kan forberede dig ved at evaluere udfaldet af potentielle hændelser gennem jævnlig gennemgang af arbejdspladsen. Denne matrix kan hjælpe dig med at vurdere risici ved at klassificere potentielle kvæstelser i forhold til sandsynligheden for forekomst.

Download

draeger-emergency-and-escape-equipment-illustration-3-2.jpg

Er dine folk udstyret bedst muligt?

Gennemgå dit nød- og flugtudstyr. Kontroller om selvreddere, flugtmasker, hætter m.m. er fuldt funktionsdygtige og hold dig orienteret om nye produkter. 

Potentielle flugtscenarier kan variere fra branche til branche. Det samme gælder for antallet af mulige flugtapparater. Sådan vælger du den rette løsning til netop din arbejdsplads.

emergency-escape-infographic-9-11.jpg
Se hvordan, dit flugtscenarie afgør valg af udstyr

Download

emergency-escape-respirator-wp-9-11-DMC-103287.jpg
Flugtsituationer – sådan vælger du åndedrætsbeskyttelse

Download

scribble-monitoring-system-4-3-2.jpg

Hvor er dine folk, når der opstår en nødsituation?

I en nødsituation flygter folk. Som sikkerhedsrepræsentant er du nødt til at vide, hvor dine medarbejdere befinder sig, at alle går til deres respektive samlingspunkter, og at ingen bliver ladt tilbage i farezonen. Data i realtid hjælper dig med at holde styr på dine folk og bevare roen i en nødsituation. I kritiske situationer kan vores Smart Safety løsning Gas Detection Connect hjælpe ved at kombinere forbundne gasdetektorer og cloudbaseret software i ét system.

Når man arbejder i et team, kan det øge arbejdernes sikkerhed betydeligt at kende hinandens placering og tilstand. I tilfælde af fare vises den enkelte medarbejders eller hele teamets placering på en skærm, og dit mandskab informeres øjeblikkeligt om at forlade risikozonen. Ydermere kan du styre mønstringer ved at alarmere grupper i de berørte områder og kontrollere indsatsen via e-mail notifikationer til dit redningsmandskab og tilsynsførende.

Gas Detection Connect

Gas Detection Connect

Dräger Gas Detection Connect er din forbindelse til den digitale fremtid for arbejdssikkerhed. Systemet forbinder individuelle Dräger produkter gennem en smart softwareløsning. På baggrund af placerings- og tidsuafhængig tilgang kan du styre dit udstyr optimalt og altid kende placering og status på dit gasdetektionsudstyr og dine medarbejdere.

Dräger X-am® 2800

Dräger X-am® 2800

X-am 2800 multigasdetektor måler op til fire gasser og er udstyret med en særligt stødresistent CatEx Sensor. Med Dräger Gas Detection Connect software tilbyder den live dataoverførsel og effektiv flådestyring. X-am 2800 er designet til personlig monitorering og yder den højeste grad af sikkerhed til en lav pris.

Dräger Pac® 6500

Dräger Pac® 6500

Den robuste Dräger Pac® 6500 er din pålidelige makker selv under barske forhold. Den personlige enkeltgasmåleenhed måler CO, H2S, SO2 eller O2 hurtigt og præcist. De målte data kan nemt overføres til Dräger Gas Detection Connect via Bluetooth®.

draeger-escape-academy-3-2.jpg

Ved alle dine folk, hvad de skal gøre, når hvert sekund tæller?

Selv om alle kender arbejdspladsens nød-/flugtplan og er instrueret heri, kan man i tidens løb glemme at være opmærksom på farlige situationer. For dine medarbejderes sikkerhed er det derfor afgørende at styrke deres agtpågivenhed og konstant at være opmærksom på potientielle risici og korrekt brug af flugtudstyret.

Desuden, i tilfælde af en nødsituation vil kolleger intuitivt ønske at hjælpe men risikerer dermed at udsætte sig selv eller andre for fare. Det er derfor vigtigt at vide, hvem der har ansvar for hvad i en nødsituation, og om alle er klar over deres respektive pligter.

parat-escape-hood-soft-pack-4-3.jpg

Sådan bruges dit udstyr

Vores instruktionsvideoer kan hjælpe dig med at undervise dit personale i at bruge flugtudstyret.

Se vores playliste

Online kurser

Dräger Academy tilbyder flere forskellige online kurser i brug og vedligeholdelse af åndedrætsværn. Online kurser i brug af følgende produkter er tilgængelige: Dräger Saver PP og Dräger Saver CF komprimeret luftbaseret flugtudstyr, Dräger Parat flugthjelm og Dräger X-plore 8000, -1300/1700 masker. Alle vores online kurser afvikles på engelsk.

Dräger kurs fluktutstyr

Dräger Saver CF Emergency Escape Breathing Device for Users

Dräger kurs fluktutstyr

Dräger Saver PP Emergency Escape Breathing Device for Users

Dräger kurs, parat flukthette

Dräger PARAT Escape Hood for Users

Filtrerende flugtmasker

En flugtmaske eller hætte med filter, giver – afhængigt af produkt – beskyttelse i mindst 10 eller 15 minutter i henhold til gældende standard. Filtrene beskytter mod en lang række forskellige gasser, og et udvalg af vores udstyr giver desuden beskyttelse mod partikler.

Dräger PARAT® 4700

Dräger PARAT® 4700

Filtertype: ABEK P3. Signalgul farve som er synlig selv ved dårlig sigtbarhed. Flugthætten har et stort vindue som sikrer et godt udsyn og beskytter øjnene mod skadelige partikler og gasser. Vælg mellem hard case  (IP54) eller soft pack (IP5). Kan leveres som flugthætte til industrien og som brandflugthætte eller en kombination af disse. 16 års levetid ved filterskift efter otte år. Lave vedligeholdelsesomkostninger.

Dräger PARAT® 5500

Dräger PARAT® 5500

Filtertype: CO P2. Signalgul farve som er synlig selv ved dårlig sigtbarhed. Flugthætten har et stort vindue som sikrer et godt udsyn og beskytter øjnene mod skadelige partikler og gasser. Vælg mellem hard case  (IP54) eller soft pack (IP5). Kan leveres som flugthætte til industrien og som brandflugthætte eller en kombination af disse. 16 års levetid ved filterskift efter otte år. Lave vedligeholdelsesomkostninger.

Produktoplysninger

Dräger PARAT® 5550

Dräger PARAT® 5550

Dräger PARAT® 5550 er en flugthætte som leveres i en flammehæmmende taske. Den er specielt designet til at blive brugt ved redning af brandofre. Flugthætten er systemgodkendt sammen med Dräger åndedrætsværn i henhold til EN 137:2006, type 2.

Dräger PARAT® 7500

Dräger PARAT® 7500

Filtertype: ABEK CO P3. Signalgul farve som er synlig selv ved dårlig sigtbarhed. Flugthætten har et stort vindue som sikrer et godt udsyn og beskytter øjnene mod skadelige partikler og gasser. Vælg mellem hard case  (IP54) eller soft pack (IP5). Kan leveres som flugthætte til industrien og som brandflugthætte eller en kombination af disse. 16 års levetid ved filterskift efter otte år. Lave vedligeholdelsesomkostninger.

Dräger PARAT® 1200

Dräger PARAT® 1200

Dräger PARAT® 1200 er en lille og robust flugtmaske, designet med enkelhed for øje. Den er udstyret med et ABEK-filter, der giver brugeren 10 minutters beskyttelse. Denne kompakte flugtmaske er godkendt i henhold til den eneste anerkendte standard for filtrering af flugtmasker (DIN 58647-7).

Dräger PARAT® 3100

Dräger PARAT® 3100

Flugtmaske med ABEK-filter i kompakt og robust design - nu også med træningsvarianter. Flugtmasken har fleksible bæremuligheder, vælg mellem fire forskellige. Ny æske til Parat 3100, så flugtmasken fylder minimalt. Særligt velegnet til brug som beskyttelse mod hydrogensulfid og en lang række farlige stoffer.

Dräger PARAT® 3200

Dräger PARAT® 3200

Flugtmaske med mundstykke og næseklemme. Leveres med ABEK-filter. Beskytter mod en lang række farlige stoffer og er særligt effektiv mod hydrogensulfid (H2S). Kompakt og robust design, træningsmaske er også tilgængelig. Fire forskellige bæremuligheder. 

Trykluftforsynet flugtudstyr

Trykluftforsynede flugtapparater består af en helmaske eller hætte med en trykluftflaske. Udstyret er uafhængigt af den omgivende luft. Brugstiden er 10 eller 15 minutter.

Dräger Saver PP

Dräger Saver PP

Trykluftbaseret flugtapparat med helmaske og lungeautomat. Kan leveres med 2- eller 3-liters trykluftflaske. Uafhængig af den omgivende luft og giver luftforsyning efter behov. Rækker til 10 eller 15 minutters brug.

Produktoplysninger

Dräger Saver CF

Dräger Saver CF

Trykluftbaseret flugtapparat med automatisk aktivering af luftforsyning ved åbning. Kan leveres med 2- eller 3-liters trykluftflaske. Apparatet er uafhængigt af den omgivende luft og giver en konstant luftforsyning i samme sekund, hætten tages på. Rækker til 10 eller 15 minutters brug.

Selvreddere – flugtapparater

Flugtapparat med kemisk bundet oxygen fungerer som et lukket kredsløb der er upåvirket af den omgivende luft. Brugstid 30 eller 60 minutter. Den indbyggede KO2-patron frigør oxygen og absorberer kuldioxiden fra udåndingsluften.

Dräger Oxy 3000/6000 MK III

Dräger Oxy 3000/6000 MK III

Vedligeholdelsesfrit flugtapparat med op til 10 års levetid. Vælg mellem 30 eller 60 minutters brugstid. Apparaterne er testet under ekstreme forhold. Ingen årlig service og ingen reservedelsomkostninger. Robust apparat der giver lang flugttid og er uafhængig af den omgivende luft.

Produktoplysninger

Dräger Oxy K 30 H

Dräger Oxy K 30 H

Vedligeholdelsesfrit flugtapparat med 10 års levetid. Giver 30 minutters brugstid. Udstyret med hætte og halvmaske og kræver ingen iårlig service og ingen reservedelsomkostninger. Giver lang flugttid og er uafhængig af den omgivende luft. Da apparatet er med hætte, er det muligt at kommunikere med andre under brug.

Flugtkamre

Drägers flugt- og redningskamre er tilflugtssteder under jorden, der beskytter dig mod farer som farlige gasser, dampe og andre partikler, der kan skabe nødsituationer såsom brand. I et flugt- eller redningskammer skabes der en åndbar atmosfære i et lukket rum, indtil hjælpen ankommer.

Dräger ERS-Chamber

Dräger ERS-Chamber

Dräger Engineered Refuge Solutions (ERS) giver beskyttelse for minearbejdere i nødsituationer. Her kan mandskabet opholde sig, indtil hjælpen når frem. Kammeret kan tilpasses de individuelle krav for den enkelte mine.

Refuge Chamber for Tunneling

Refuge Chamber for Tunneling

Ved arbejde i tunneller er der behov for steder, mandskabet kan søge tilflugt i tilfælde af en nødsituation. Beskyttelseskammeret er udstyret med åndedrætsværn, således at arbejderne er beskyttet mod røg og farlige gasser, indtil hjælpen når frem.

Kundeportal - bestil produkter online

Kundeportal – bestil produkter online

I kundeportalen kan du nemt og hurtigt bestille produkter online. Du får også adgang til relevant information som for eksempel teknisk dokumentation.

Gratis fragt på alle produkter som bestilles online via kundeportalen til og med 31. december 2023!

Kontakt os

Contact us

Dräger Danmark A/S

Lyskær 9
2730 Herlev

Danmark

+45 44 50 00 00

Ekspedition:
Mandag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-15.30