Flugtudstyr - Arbejdere i industrien benytter flugtudstyr

Flugtudstyr

Se produkter

Flugtmasker og evakueringsudstyr

Dräger tilbyder en bred vifte af personligt flugtudstyr. Flugthætter, filtrerende flugtmasker og selvreddere er blandt produkterne i vores sortiment.

Flugt og redning: Sådan øges mandskabets sikkerhed

Både i hverdagen og i nødsituationer er det nødvendigt at sikre, at alle medarbejdere vender hjem i god behold. Beskyttelse af menneskeliv og sundhed er grundlæggende for vores virke i Dräger, uanset om det drejer sig om at udarbejde en plan for nødsituationer, at uddanne jeres medarbejdere eller levere det nødvendige udstyr. Dette er grunden til, at vi er en del af det globale Vision Zero initiativ.

draeger-escape-rescue-plan-illustration-3-2.jpg

Har du en plan til at få dine folk sikkert hjem?

Både i industrien og i servicesektoren, og uanset om der er tale om en mellemstor eller stor, international virksomhed, er professionel håndtering af sikkerheds- og nødsituationer afgørende for medarbejdernes sikkerhed. Det betaler sig at investere i sikkerhed, og med Dräger ved din side kan du koncentrere dig om alle dine andre opgaver.

Kontroller din virksomheds eksisterende beredskabsplan for at sikre, den lever op til de aktuelle forhold og farer, og sørg for at en passende flugtplan er klar. Tjek at begge er komplette og opdaterede.

Dräger Services: Styring af sikkerheds- og nødsituationer
safety-emergency-9-11-9102475.jpg

Vores professionelle styring af sikkerheds- og nødsituationer hjælper dig med at være beredt – også i en nødsituation. Denne brochure giver dig et overblik over vores services omkring sikkerhedskonsulentydelser og træning skræddersyet til dine behov.

Håndtering af risici
form-for-hazard-assessment-9-11.jpg

At identificere farer og vurdere risici er afgørende for at kunne udarbejde en rednings- og flugtplan. Du kan forberede dig ved at evaluere udfaldet af potentielle hændelser gennem jævnlig gennemgang af arbejdspladsen. Denne matrix kan hjælpe dig med at vurdere risici ved at klassificere potentielle kvæstelser i forhold til sandsynligheden for forekomst.

draeger-emergency-and-escape-equipment-illustration-3-2.jpg

Er dine folk udstyret bedst muligt?

Gennemgå dit nød- og flugtudstyr. Kontroller om selvreddere, flugtmasker, hætter m.m. er fuldt funktionsdygtige og hold dig orienteret om nye produkter. 

Potentielle flugtscenarier kan variere fra branche til branche. Det samme gælder for antallet af mulige flugtapparater. Sådan vælger du den rette løsning til netop din arbejdsplads.

Se hvordan, dit flugtscenarie afgør valg af udstyr
Flugtsituationer – sådan vælger du åndedrætsbeskyttelse
scribble-monitoring-system-4-3-2.jpg

Hvor er dine folk, når der opstår en nødsituation?

I en nødsituation flygter man. Som sikkerhedsrepræsentant er du nødt til at vide, hvor dine medarbejdere befinder sig, at alle går til deres respektive samlingspunkter, og at ingen bliver ladt tilbage i farezonen. Data i realtid hjælper dig med at holde styr på dine folk og bevare roen i en nødsituation. I kritiske situationer kan vores Smart Safety løsning Gas Detection Connect hjælpe ved at kombinere forbundne gasdetektorer og cloudbaseret software i ét system.

Når man arbejder i et team, kan det øge arbejdernes sikkerhed betydeligt at kende hinandens placering og tilstand. I tilfælde af fare vises den enkelte medarbejders eller hele teamets placering på en skærm, og dit mandskab informeres øjeblikkeligt om at forlade risikozonen. Ydermere kan du styre mønstringer ved at alarmere grupper i de berørte områder og kontrollere indsatsen via e-mail notifikationer til dit redningsmandskab og tilsynsførende.

Gas Detection Connect

Gas Detection Connect

Dräger Gas Detection Connect er din forbindelse til den digitale fremtid for arbejdssikkerhed. Systemet forbinder individuelle Dräger produkter gennem en smart softwareløsning. På baggrund af placerings- og tidsuafhængig tilgang kan du styre dit udstyr optimalt og altid kende placering og status på dit gasdetektionsudstyr og dine medarbejdere.

Dräger X-am® 2800

Dräger X-am® 2800

X-am 2800 multigasdetektor måler op til fire gasser og er udstyret med en særligt stødresistent CatEx Sensor. Med Dräger Gas Detection Connect software tilbyder den live dataoverførsel og effektiv flådestyring. X-am 2800 er designet til personlig monitorering og yder den højeste grad af sikkerhed til en lav pris.

Dräger Pac® 6500

Dräger Pac® 6500

Den robuste Dräger Pac® 6500 er din pålidelige makker selv under barske forhold. Den personlige enkeltgasmåleenhed måler CO, H2S, SO2 eller O2 hurtigt og præcist. De målte data kan nemt overføres til Dräger Gas Detection Connect via Bluetooth®.

draeger-escape-academy-3-2.jpg

Ved alle dine folk, hvad de skal gøre, når hvert sekund tæller?

Selv om alle kender arbejdspladsens nød-/flugtplan og er instrueret heri, kan man i tidens løb glemme at være opmærksom på farlige situationer. For dine medarbejderes sikkerhed er det derfor afgørende at styrke deres agtpågivenhed og konstant at være opmærksom på potientielle risici og korrekt brug af flugtudstyret.

Desuden, i tilfælde af en nødsituation vil kolleger intuitivt ønske at hjælpe men risikerer dermed at udsætte sig selv eller andre for fare. Det er derfor vigtigt at vide, hvem der har ansvar for hvad i en nødsituation, og om alle er klar over deres respektive pligter.

parat-escape-hood-soft-pack-4-3.jpg

Sådan bruges dit udstyr

Vores instruktionsvideoer kan hjælpe dig med at undervise dit personale i at bruge flugtudstyret.

Se vores playliste

Online kurser

Dräger Academy tilbyder flere forskellige online kurser i brug og vedligeholdelse af åndedrætsværn. Online kurser i brug af følgende produkter er tilgængelige: Dräger Saver PP og Dräger Saver CF komprimeret luftbaseret flugtudstyr, Dräger Parat flugthjelm og Dräger X-plore 8000, -1300/1700 masker. Alle vores online kurser afvikles på engelsk.

Dräger kurs fluktutstyr

Dräger Saver CF Emergency Escape Breathing Device for Users

Dräger kurs fluktutstyr

Dräger Saver PP Emergency Escape Breathing Device for Users

Dräger kurs, parat flukthette

Dräger PARAT Escape Hood for Users

Filtrerende flugtmasker

En flugtmaske eller hætte med filter, giver – afhængigt af produkt – beskyttelse i mindst 10 eller 15 minutter i henhold til gældende standard. Filtrene beskytter mod en lang række forskellige gasser, og et udvalg af vores udstyr giver desuden beskyttelse mod partikler.

Dräger PARAT® 1200

Dräger PARAT® 1200

Dräger PARAT® 1200 er en lille og robust flugtmaske, designet med enkelhed for øje. Den er udstyret med et ABEK-filter, der giver brugeren 10 minutters beskyttelse. Denne kompakte flugtmaske er godkendt i henhold til den eneste anerkendte standard for filtrering af flugtmasker (DIN 58647-7).

Dräger PARAT® 3100

Dräger PARAT® 3100

Flugtmaske med ABEK-filter i kompakt og robust design - nu også med træningsvarianter. Flugtmasken har fleksible bæremuligheder, vælg mellem fire forskellige. Ny æske til Parat 3100, så flugtmasken fylder minimalt. Særligt velegnet til brug som beskyttelse mod hydrogensulfid og en lang række farlige stoffer.

Produktoplysninger

Dräger PARAT® 3200

Dräger PARAT® 3200

Flugtmaske med mundstykke og næseklemme. Leveres med ABEK-filter. Beskytter mod en lang række farlige stoffer og er særligt effektiv mod hydrogensulfid (H2S). Kompakt og robust design, træningsmaske er også tilgængelig. Fire forskellige bæremuligheder. 

Produktoplysninger

Dräger PARAT® Filtering Escape Hoods

Dräger PARAT® Filtering Escape Hoods

Stort udvalg af flugthætter. 16 års levetid, filterskift efter otte år. Gul signalfarve, synligt selv ved dårlig sigtbarhed. Findes som både industriel flugthætte og brandflugthætte eller som en kombination af begge hætter. Lang levetid og lave vedligeholdelsesomkostninger.

Produktoplysninger

Dräger PARAT® 5550

Dräger PARAT® 5550

Dräger PARAT® 5550 er en flugthætte som leveres i en flammehæmmende taske. Den er specielt designet til at blive brugt ved redning af brandofre. Flugthætten er systemgodkendt sammen med Dräger åndedrætsværn i henhold til EN 137:2006, type 2.

Produktoplysninger

Trykluftforsynet flugtudstyr

Trykluftforsynede flugtapparater består af en helmaske eller hætte med en trykluftflaske. Udstyret er uafhængigt af den omgivende luft. Brugstiden er 10 eller 15 minutter.

Dräger Saver PP

Dräger Saver PP

Trykluftbaseret flugtapparat med helmaske og lungeautomat. Kan leveres med 2- eller 3-liters trykluftflaske. Uafhængig af den omgivende luft og giver luftforsyning efter behov. Rækker til 10 eller 15 minutters brug.

Produktoplysninger

Dräger Saver CF

Dräger Saver CF

Trykluftbaseret flugtapparat med automatisk aktivering af luftforsyning ved åbning. Kan leveres med 2- eller 3-liters trykluftflaske. Apparatet er uafhængigt af den omgivende luft og giver en konstant luftforsyning i samme sekund, hætten tages på. Rækker til 10 eller 15 minutters brug.

Selvreddere og flugtkamre

Et flugtapparat med kemisk bundet oxygen fungerer som et lukket kredsløb der er upåvirket af den omgivende luft. Brugstid 30 eller 60 minutter. Den indbyggede KO2-patron frigør oxygen og absorberer kuldioxiden fra udåndingsluften. Flugt- og redningskamre er tilflugtssteder under jorden, der beskytter dig mod farer som farlige gasser, dampe og andre partikler, der kan skabe nødsituationer såsom brand. I et flugt- eller redningskammer skabes der en åndbar atmosfære i et lukket rum, indtil hjælpen ankommer.

Dräger Oxy SR Series

Dräger Oxy SR Series

Vedligeholdelsesfrit flugtudstyr med 10 års levetid. 30 minutter brugstid. Udstyret med hætte og halvmaske. Ingen årlig service. Ingen reservedelsomkostninger. Lang flugttid. Uafhængig af omgivende luft. Gør det muligt at kommunikere med andre.

Produktoplysninger

Dräger ERS-Chamber

Dräger ERS-Chamber

Dräger Engineered Refuge Solutions (ERS) giver beskyttelse for minearbejdere i nødsituationer. Her kan mandskabet opholde sig, indtil hjælpen når frem. Kammeret kan tilpasses de individuelle krav for den enkelte mine.

Person bestiller produkter online fra Drägers kundeportal

Dräger Connect – Kundeportal

I vores kundeportal har du adgang til applikationer som kan lette dit arbejde. Køb produkter online i vores webshop, bestil service, se ordrehistorik og få tilgang til relevant information som f.eks. teknisk dokumentation.

Gratis fragt (ikke ekspres) på alle produkter, der bestilles online via webshoppen.

Kontakt os

Contact us

Dräger Danmark A/S

Lyskær 9B
2730 Herlev

+45 44 50 00 00

Ekspedition:
Mandag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-15.30