Stationær gasdetektion - Draeger, gassdetektorer, gassdetektor propan

Stationær gasdetektion

Kontakt os

Dräger leverer et bredt udvalg af gasdetektorer, flammedetektorer og kontrolsystemer

Gasdetekteringssystemer bruges overalt, hvor vi kan forvente giftige eller eksplosive gasser samt dampe. Gaslækager er en af hovedårsagerne til forgiftning, brand og eksplosioner. For at undgå alvorlige ulykker er det afgørende, at lækagerne opdages så tidligt som muligt. Vores gasdetektorer overvåger områder og udløser en alarm i tilfælde af lækage. Vi leverer stationære og trådløse gasdetektorer, flammedetektorer og kontrolsystemer. Vi tilbyder også service og vedligeholdelse. Læs mere om vores løsninger her på siden. 

Flammedetektor

Flame-detection-icon-4-3-v2.png

Flammedetektorer registrerer flammer og ikke gas. Flammedetektorer er optiske detektorer baseret på UV, UV / IR, 3IR, Mulit IR og optisk billedbehandlingsteknologi til at detektere flammer fra utilsigtede hendelser i et industriområde. Detektorerne har et konisk synsfelt og kan detektere flammer op til en afstand på 60 meter afhængigt af det materiale, der skaber flammen. Flammedetektorer bruges ofte i kombination med forskellige gasdetektorteknologier til hurtige alarmer i tilfælde af gaslækager og flammedetektion.

Gaskamera

gas-camera-detection-4-3.png

Gaskameraet er baseret på en optisk billedbehandlingsteknologi, hvor et stort område kan overvåges for gaslækager. Ligesom ultralydsdetektion (UGLD) kræver denne teknologi ikke fysisk kontakt med gassen for hurtig detektion. Gaskameraet, der visualiserer et live videobillede af det område, der overvåges, aktiverer øjeblikkeligt gasalarmen som en traditionel punktgas- eller røggasdetektor.

Linjedetektor

open-path-gas-detection-icon-4-3.png

Linjegasdetektorer består af to fysiske enheder, en senderenhed og en modtagerenhed. Denne teknologi bruger en uskadelig og usynlig infrarød stråle, der transmitteres fra sender til modtager. Alle brændbare kulbrinter, der opfanges af strålen, detekteres på mindre end 2 sekunder. Linjegasdetektorer er velegnede til udendørs installationer, hvor effektiv gasdetektion kan opnås i en afstand på op til 200 meter mellem sender og modtager.

Punktdetektor

Point-gas-detection-fgds-icon-4-3.png

Punktgasdetektorer registrerer gas på det sted, hvor detektoren er monteret, hvilket betyder, at gassen skal komme i fysisk kontakt med detektoren for at kunne måles. Punktgasdetektorer bruges i de fleste indendørs og udendørs applikationer og er egent til både brandfarlige og giftige gasser. Dräger leverer både kablede og trådløse punktgasdetektorer for at tilbyde den mest omkostningseffektive løsning. 

Ultrasonisk gasdetektor (UGLD)

ultrasonic-gas-leak-detection-fgds-icon.png

UGLD er baseret på akustisk teknologi, der lytter til den hvæsende lyd (ultralyd) fra komprimeret gas, når den lækker. Denne teknologi er egnet til at registrere komprimeret gaslækage ekstremt hurtigt, fordi UGLD ikke behøver at vente på, at gassen kommer fra lækagen til detektoren, den registrerer gas i det øjeblik, den lækker, og udløser straks en alarm, når gaslækagen opstår. Ultralyd er særligt velegnet til udendørs installationer, hvor den registrerer gaslækager op til 20 meter fra gaslækagepunktet, hvor konventionel punktgasdetektion kan have problemer på grund af vind, hvor vindretningen kan ændre sig, og gasskyen kan fortyndes, inden den når detektoren.

Gasdetektorer

Draeger, gassdetektorer, gassdetektor propan

Gasdetektor (eksplosive gasser)

Draeger, gassdetektorer, gassdetektor propan

Gasdetektor (giftigegasser & oxygen)

Draeger, gassdetektorer, gassdetektor propan

Flammedetektor

Draeger, gassdetektorer, gassdetektor propan

Trådløs gasdetektor

Dräger kontrollsystem

Kontrolsystem

Fixed gas decectors solution engineering planning

Stationær gasdetektion

Pålidelige gasdetekteringssystemer beskytter medarbejdere mod farlige situationer. Læs mere om, hvordan vores løsninger kan hjælpe med sikkerheden. 

Læs mere

Newsletter icon

Hold dig opdateret! Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få information om produktnyheder, kampagner, begivenheder og meget mere!

Kontakt os

Contact us

Dräger Danmark A/S

Lyskær 9
2730 Herlev

Danmark

+45 44 50 00 00

Vi er tilgængelige:
Mandag - fredag: 08:00-16:00