Eksponering af H₂S - Industriarbejdere er i risiko for eksponering af Hydrogensulfid (H₂S)

Eksponering af H₂S

Se produkter og løsninger

Eksponering af Hydrogensulfid (H₂S) i industrien

Uanset om det er på et greenfield eller brownfield, under feltudforskning, udvikling eller nedlukning af et felt, udgør hydrogensulfid (H₂S) en konstant fare for arbejdere og redningsmandskab i olie- og gasindustrien. Udover i olie- og gasindustrien kan eksponering af H₂S forekomme indenfor kemisk industri, tung- og metalindustrien samt træmasse- og papirindustrien. Derfor er det vigtigt at have fokus på sikker måling og detektion af H₂S samt sørge for at arbejderne har egnet beskyttelsesudstyr. Dräger har mange års erfaring med måling af H₂S og kan hjælpe dig med at finde egnede produkter. Vi tilbyder også kurser og oplæring.

Hydrogensulfid (H₂S)

Hydrogensulfid er en meget giftig gas og kan opstå under rutinearbejde, særligt på arbejdspladser indenfor olie- og gasindustrien. Hændelser med høje koncentrationer af H₂S kan indebære en sundhedsrisiko og i værste fald være dødelige. Det er vigtigt at forstå risiciene og implikationerne forbundet med H₂S, og den korrekte viden om H₂S-overvåging kan redde liv.

e-book H2S exposure

H₂S exposure: Knowledge can save lives

Hydrogensulfid (H₂S), en giftig gas, kan uventet opstå under rutinearbejde. Denne vejledning hjælper dig til bedre at kunne vurdere potentielt farlige situationer som involverer hydrogensulfid (H₂S).

Download

Hydrogen sulfide

Hydrogensulfid (H₂S): Giftig og særdeles eksplosiv

Hydrogensulfid, H₂S, er giftig selv ved lave koncentrationer, og det er derfor vigtigt at kunne detektere gassen tidligt. H₂S er lettere at opdage ved meget lave koncentrationer, da lugten kan minde om rådne æg. Dødelige koncentrationer af H₂S kan ikke opdages ved lugt. På grund af de meget alvorlige sundhedsrisici er det derfor vigtigt at kende til H₂S.

Hvad gør H₂S-eksponering ved menneskekroppen?

0-20 ppm

Lavt niveau: H₂S eksponering 0-20 ppm

H₂S kan lugtes ved op til 0,13 ppm. Ved højere koncentrationer svækkes lugtesansen, og eksponeringen kan forårsage næse- og halsirritation, hovedpine, træthed, mave- og tarmforstyrrelser, appetitmangel m.m. Langvarig eksponering kan forårsage bronkitis og lungebetændelse.

21-99 ppm

Middelniveau: H₂S eksponering 21-99 ppm

På disse niveauer skal der anvendes åndedrætsværn og beskyttelsesbriller. Arbejdere vil opleve stærkt ubehagelig, men ikke utålelig, lugt. Hvis niveauet stiger, bliver lugten meget sød. Langvarig eksponering kan blandt andet føre til alvorlig øjenskade, svimmelhed, kvalme og opkast.

100-1000 ppm

Højt niveau: H₂S eksponering 100-1000 ppm

På disse niveauer er grænseværdierne for Umiddelbart farlig for liv eller helbred (IDLH) overskredet. Konsekvenserne er øjeblikkelig irritation i øjne og luftveje. I løbet af få minutter vil lugtesansen være lammet og herefter følger bevidstløshed som kan føre til døden.

infographic: H2S in the oil and gas industry

H₂S i olie- og gasindustrien

Infografikken giver en oversigt over, hvad der sker med kroppen, når H₂S niveauerne stiger. Den giver også information om faresignaler samt hvordan, du kan beskytte dig mod hydrogensulfid (H₂S).

Download infografik

Dräger VOICE

Grænseværdier for H₂S – Dräger VOICE

Besøg Dräger VOICE, vores database over farlige stoffer, hvor du kan finde en udførlig oversigt over grænseværdier, fakta og kemisk information samt egnede H₂S-detektorer og beskyttelsesudstyr. 

Læs mere

Måling og detektion af H₂S

Hydrogensulfid (H₂S) er en af de mest forekommende farlige stoffer i olie- og gasindustrien. Gassen er farveløs og tyndere end luft, hvilket betyder, at den lægger sig i jordhøjde, i kældre og nedgravninger. Kontinuerlig overvågning, tidlig påvisning samt måling af koncentrationer er derfor afgørende. H₂S-detektorer hjælper arbejdere, så de kan føle sig trygge i farlige miljøer. Detektorerne er udviklet til at advare personel, når alarmgrænsen for H₂S er nået. Stationære gasdetektorer og bærbare gasmålere måler og advarer med den højeste pålidelighed under selv de vanskeligste forhold.

Stationære gasdetektorer

polytron-8100-3-2-d-52604-2012.jpg

Dräger Polytron® 8100 EC

Gasdetektor til detektion af op til 140 forskellige giftgasser samt oxygen. SIL-godkendt (inkl. IEC) 4-20mA og HART-kommunikation. Gasdetektoren kan leveres med Modbus og Fieldsbus som tilbehør.

polytron-6100-ec-wl-3-2-D-4653-2019.jpg

Dräger Polytron® 6100 EC WL

Trådløs gasdetektor til måling af giftgasser samt oxygen. Kan måle op til 140 forskellige gasser. Bruger ISA 100 trådløst netværk. SIL2-godkendt. Omkostningseffektiv. Op til 24 måneders batteritid.

polytron-7000-ST-3812-2003.jpg

Dräger Polytron® 7000

Gasdetektor til detektion af mere end 100 giftige gasser samt oxygen. Sensoren kan nemt udskiftes til ønsket gas. SIL2-godkendt. HART-kommunikation samt sensordiagnostik og datalogger.

Bærbare gasdetektorer

x-am-8000-D-24011-2020-3-2.jpg

Dräger X-am® 8000

Kompakt gasmåler med indbygget pumpe til måling af op til syv giftige og brændbare gasser, damp og oxygen på samme tid. Let og enkelt skift mellem pumpefunktion og diffusionsfunktion.

2800 gas_3_2.jpg

Dräger X-am® 2800

Dräger X-am® 2800 gasmåler måler op til fire gasser samtidig og er udstyret med en særligt stødresistent CatEx-sensor. Med Dräger Gas Detection Connect får du dataoverførsel i realtid og fuld flådestyring.

pac-6500-D-4985-2017-3-2.jpg

Dräger Pac® 6000

Gasmåler til personlig detektion af O2, CO, H₂S eller SO2. Enkel at montere med clips eller ring på bagsiden af instrumentet. Enkel at betjene og bære.

academy-other-3-2.jpg

Grundlæggende H₂S-kursus

Kurset har til formål at gøre deltagerne bekendt med farerne ved hydrogensulfid (H₂S) og hvordan, man bedst muligt beskytter sig mod denne gas. Kurset består af både teori og praktiske øvelser.

Beskyttelsesudstyr til arbejde med H₂S

Egnet åndedrætsværn er nødvendigt for at sikre tilstrækkelig beskyttelse mod H₂S i høje koncentrationer.

Beskyttelse mod H₂S – selv ved ekstremt høje koncentrationer

I denne video kan du få mere at vide om konsekvenserne af H₂S-eksponering og hvordan, du kan beskytte dit personel.

Åndedrætsudstyr til beskyttelse mod H₂S

Dräger PSS® AirBoss

Dräger PSS® AirBoss

Dräger PAS® Micro

Dräger PAS® Micro

Dräger PAS® Colt

Dräger PAS® Colt

Flugtudstyr til arbejde med H₂S

Ved H₂S eksponering er der ingen tid at spilde, her tæller hvert sekund. Valg af åndedrætsværn og korrekt brug er afgørende for at beskytte og redde liv. For at kunne vælge den bedst egnede flugtmaske, er det nødvendigt at vurdere H₂S-eksponeringsniveauerne samt alvorlighedsgraderne, hændelsen vil medføre. Der skal tages hensyn til standarder og retningslinjer, som varierer fra land til land.

Egnet flugtudstyr til H₂S

Dräger Saver PP

Dräger Saver PP

Aktuelle temaer

all-about-carcinogenic-substances-Cancer-cells-3-2-DL-11318-2016.jpg

Måling af kræftfremkaldende stoffer

benzene-3-2.jpg

Måling af benzen

Kontakt os

Contact us

Dräger Danmark A/S

Lyskær 9B
2730 Herlev

+45 44 50 00 00

Ekspedition:
Mandag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-15.30