Værkstedsløsninger - Værkstedsløsninger fra Dräger

Værkstedsløsninger

Kontakt os

Værkstedsløsninger og rengøring

Vi ved, at dit arbejde ikke slutter efter indsats, så vi hjælper dig med skræddersyede værkstedsløsninger til optimal arbejdsgang og vedligeholdelse af udstyr. Dette hjælper dig med at reducere de samlede omkostninger og få mest muligt ud af dit budget.

Hvordan fungerer det?

3D drawing of workshop at concept stage

Planlægning: Vi planlægger værkstedet efter dine behov. Med 3D-tegninger viser vi dig værkstedet i startfasen og hjælper dig med at vælge de rette komponenter.
Realisering: Vi tilbyder fuld installation, hjælper i opstarten og sørger for kontinuerlig service til dit værksted.
Overdragelse: Du får træning i det tekniske udstyr såsom vaskemaskiner og tørreskabe. Vi forbereder værkstedet til dine behov, så du kan starte dit arbejde med det samme.

Introduktion till rengøring

Rengøring af udstyr

Brand- og redningsudstyr skal rengøres grundigt, inden det kan bruges igen. Hvad er forskellen mellem rengøring og desinfektion? Hvad er afgørende for en sikker og effektiv rengøringsproces? Få svar på disse spørgsmål, og lær om de fire parametre, der forklarer god rengøring, i denne video.

De seks trin i rengøringsprocessen

Trin 1: Dybtgående logistik og registrering af alt leveret udstyr

Efter indsats transporteres alt forurenet personligt beskyttelsesudstyr i lukkede beholdere til et professionelt røgbeskyttelsesværksted. Opgaven består af aflæsning, registrering og validering samt godkendelse af cylindre. Derefter videresendes alt udstyr til næste trin i værkstedsprocessen.

Trin 2: Rengøring af åndedrætsværn med lukket system

Følg den trinvise proces, startende med manuel forvask af åndedrætsværn, efterfulgt af maskinrensning med trykluftmotorer, der forhindrer vandindtrængning og til sidst tørringsfasen. Serviceteknikere skal bære passende åndedræts- og kropsbeskyttelse for at undgå indirekte forurening i forbindelse med arbejdet.

Trin 3: Rengøring af helmasker

Helmasker er ofte meget forurenede, dels fra opgaven, men også fra bæreren selv gennem sved og spyt. Derfor har rengøring af helmasken også et hygiejnisk perspektiv. Se mere om hvordan rengøring af helmasker foregår. 

Trin 4: Påfyldning af åndedrætscylindrene

Følg processen med at fylde åndedrætscylindrene med åndedrætsluft ved hjælp af et påfyldningspanel, hurtige forbindelser og et luftkvalitetsovervågningssystem. Fyldte cylindre er lukket og markeret som "fyldt". Se mere her. 

Trin 5: Test og godkendelse

Når rengørings- og tørringsprocessen er afsluttet, transporteres udstyret til det rene område på værkstedet. Den trinvise proces fortsætter med installationen af en maske, åndedrætsventil og åndedrætsværn. Komponenterne testes derefter af en automatiseret tester. 

Trin 6: Udgående logistik

Inden det rene beskyttelsesudstyr flyttes til brug, skal det registreres, forsegles og pakkes til sikker transport. Registrering og dokumentation til senere sporing kan udføres effektivt med en scanner. Scanneren indsamler alle oplysninger til dokumentation.

Interview: Moderne røgdykkerværksted

At blive klar til en opgave starter med en korrekt værkstedsløsning, hvor man skelner mellem ren og beskidt zone. Se hvordan vores processer kan hjælpe til netop dette. Med en klar defineret proces, hvor der skelnes mellem rene og beskidte zoner, hjælper man med at beskytte teknisk personale mod eksponering over for skadelige stoffer, og samtidig undgår man at ødelægge udstyr. 

Downloads

modern-work-shop-preview.jpg
Hvordan rengøring bliver et trygt og sikkert arbejde

Det moderne værksted understøtter sikre rengøringsprocesser for værkstedsteknikere. Denne planche viser de relevante trin.

Download plakat

Cleaning-PDF-Cover-9-11.jpg
Fire parametre, der bestemmer rengøringseffektiviteten

Disse parametre, som kaldes "Sinner's circle" blev udviklet i 1959. De fire parametre er variable og beskriver rengøringsprocessen.

Download infografik

Åndedrætsværn værksted info planche
Et komplet værksted

Vi leverer fuld service. Se mere om, hvordan vi planlægger dit værksted i overensstemmelse med dine krav.

Download planche

Servicing and care of protective equipment brochure
Service af høj kvalitet og pleje af beskyttelsesudstyr

Vi leverer værkstedssystemer designet til dine specifikke behov. Det sikrer en effektiv arbejdsgang samt korrekt pleje og service af dit beskyttelsesudstyr.

Download brochure

Relaterede produkter

Airguard-3-2-D-18907-2018.jpg

AirGuard

Harstra-Wash6DR-3-2-D-22970-2020.jpg

Vaskemaskiner og tørreskabe

Verticus-3-2-D-19053-2018.jpg

Kompressorer

Testutstyr, service og vedlikehold

Testudstyr

Kontakt os

Contact us

Dräger Danmark A/S

Lyskær 9
2730 Herlev

Danmark

+45 44 50 00 00

Ekspedition:
Mandag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-15.30