Løsninger til ren energi - draeger-corporate-sustainability-story-16-6-DSC7892

Løsninger til ren energi

Kontakt os

På vej mod en grønnere fremtid, sikkert

En række lande, herunder Danmark, har forpligtet sig til at nedbringe CO2 udslippet for at imødegå det faktum, klimaforskningen viser – at udledningerne har en ødelæggende effekt på vores planet. For at nå målet oprustes der i disse år på eksisterende typer af ren energi, og helt nye teknologier udvikles for at kunne imødegå efterspørgslen. Med både gamle og nye teknologier følger mange risici som må håndteres professionelt for at maksimere sikkerheden for alle involverede.

Anlæg til produktion af hydrogen.

Hydrogen

Dräger tilbyder løsninger indenfor hydrogensikkerhed baseret på dybdegående kendskab til de farer, der er forbundet med at arbejde med brint.

Læs mere om brintsikkerhed

Advarselsskilt på industrianlæg om ammoniak.

Ammoniak

Ammoniak er et kemikalie, som skal håndteres med respekt men ikke bør frygtes. Dräger har mange års erfaring med at beskytte medarbejdere og anlæg fra faren ved ammoniak.

Læs mere om ammoniaksikkerhed

Biogasanlæg.

Metanol

Hos Dräger er vi med vores avancerede sikkerhedsløsninger langt fremme, når det gælder beskyttelse og detektion af methanol. Vores IR-detektorer og den unikke Dräger OV-sensor til TOX-måling tilbyder betydelige fordele i forhold til de mere kostbare PID-sensorer.

Læs mere om metanolsikkerhed

Andre emner indenfor ren energi

Clean Tech - Waste to Energy

Affald til energi

Affaldsbrænding og anaerobiske komposteringsprocesser medfører en række helt særlige risici, herunder potentiel eksponering mod farlige stoffer. Det er afgørende, at operatører på anlæg er opmærksomme på disse risici og foranstalter sikkerhedssystemer der sikrer, at alle risici håndteres korrekt.

Clean Tech - Green Transport

Grønne transportformer

Grønne transportformer vil i løbet af de kommende år blive dominerende, og det gælder alle typer af køretøjer, herunder personbiler og lastbiler, samt fly, skibe m.m. Kontakt os for en snak om de sikkerhedsrelaterede spørgsmål du måtte have på dette område.

Clean Tech - Wind Power

Vindenergi

Vind er en særdeles vigtig kilde til vedvarende energi for lande over hele verden. Der er dog mange risici forbundet med generering af vindenergi, f.eks. entrering af lukkede rum, farlige gaskoncentrationer og eksplosionsfare.

Relaterede produkter

Worker checks Dräger Polytron 3000 fixed gas detector on industrial plant

Stationær gasdetektion

Industrial worker checks Dräger X-am 3500 portable gas detector screen

Bærbar gasdetektion

The Dräger X-plore 8700 is a powered air purifying respirator

Filtrerende åndedrætsudstyr

Bæredygtigthed.

Det betyder bæredygtighed for os

Bæredygtighed og kontinuerlig udvikling er en helt essentiel del af vores DNA og vores virksomheds historie. For os betyder vores slogan "Technology for Life" at tage ansvar. Med vores produkter bidrager vi positivt til samfundet og miljøet på en lang række områder.

Kontakt os

Kontakt os

Dräger Danmark A/S

Lyskær 9B
2730 Herlev

+45 44 50 00 00

Ekspedition:
Mandag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-15.30