Ammoniaksikkerhed i industrien - Advarselsskilt om ammoniak.

Ammoniaksikkerhed i industrien

Kontakt os

Ammoniak – en vigtig global råvare

Circa 85 % af al ammoniak bruges til at producere syntetisk kvælstofgødning. Der findes desuden en lang række andre anvendelser som f.eks. køling, minedrift, lægemidler, vandbehandling, produktion af plast og fibre, reduktion af nitrogenoxider (NOx) osv.

Ammoniakproduktion tegner sig for omkring 45 % af det globale brintforbrug, eller omkring 33 millioner tons (Mt) brint i 2020. Kun rafineringsindustrien bruger mere brint i dag. Udskiftning af konventionel ammoniak med grøn ammoniak produceret af grøn brint giver en tidlig mulighed for at dekarbonisere den kemiske sektor og støtte clean tech og energiomstillingen.

Nye anvendelsesmuligheder, der undersøges, omfatter vedvarende ammoniak som et kulstoffrit brændstof i den maritime sektor og til stationær elproduktion samt som brintbærer til langdistancetransport. Prognoser fra Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi (IRENA) anslår, at i 2050, i et scenarie, der er i overensstemmelse med Paris-aftalens mål om at holde den globale temperaturstigning inden for 1,5 grader Celsius (°C), vil denne overgang føre til et ammoniakmarked på 688 millioner tons, næsten fire gange større end det nuværende marked. Denne ammoniak vil blive dekarboniseret med 566 Mt ny vedvarende grøn ammoniakproduktion (fra vedvarende brint og vedvarende energi), suppleret med fossilbaseret ammoniakproduktion i kombination med kulstofopsamling og -lagring (CCS).

Farer ved ammoniak

Ammoniak er en brandfarlig gas og kan danne brandfarlige eller potentielt eksplosive forbindelser i tør luft, når den er i gasform. 

Derudover er ammoniak en luftvejsgift, der har en stærkt irriterende og ætsende virkning i gasform, men primært i flydende tilstand.

NH3-Ammonia-page-Toxic-3-2.jpg

Ammoniak er giftigt

 • Ammoniak kan skade dit åndedrætssystem, hvis du udsættes for det i længere tid.
 • Ammoniak er ætsende for hud og øjne og kan forårsage blindhed.
 • Ammoniak kan forårsage lungeskader.
 • I flydende form kan ammoniak forårsage forfrysninger.
 • Gentagen eller langvarig eksponering på huden vil forårsage dermatitis.
NH3-Ammonia-page-Flammable-3-2.jpg

Ammoniak er brandfarligt

 • Ved høje temperaturer kan ammoniak nedbrydes til en brandfarlig gas, brint, og giftig nitrogendioxid.
 • Ved høj koncentration (mere end 15%) i luften kan det let antændes og udgør en eksplosionsfare.
 • Selvantændelse af ammoniak vil forekomme ved 650°C.

Farer fundet i forskellige anvendelsesområder for ammoniak

Opbevaring af råmaterialer

Håndtering af de råmaterialer, der bruges i produktionen af ammoniak

Mulige farer: NH3, CO, H2

Produktion af ammoniak

Behandling og fremstilling af ammoniak;

Haber-Bosch-processen er en kunstig kvælstoffikseringsproces. Processen omdanner atmosfærisk kvælstof til ammoniak ved en reaktion med brint ved hjælp af en metalkatalysator under høje temperaturer og tryk.

Mulige farer: NH3, H2, O2-mangel, brand, eksplosion

Opbevaring og anvendelse af ammoniak

Anvendelser af ammoniak - Muligt råmateriale til kemisk og farmaceutisk industri, brintbærer, brændstof til elproduktion, industriel rengøring, mobilitet

Mulige farer: NH3, H2, NO, CO, CO2, NO2, brand osv.

Anbefalede løsninger til anlæg og personlig sikkerhed

På grund af ammoniakkens meget giftige natur skal der udvises forsigtighed, når man arbejder i områder, hvor der kan være ammoniak til stede. Det er vigtigt, hvor man foretager målingerne. Da ammoniak er lettere end luft, skal målingerne foretages i lommer eller højt oppe.

Klik/tryk på fanerne nedenfor for at få mere at vide.


Alle industrianlæg er forskellige. Stationære brand- og gasdetekteringssystemer kun er så effektive som den planlægning, der er gået forud, og derfor arbejder vi tæt sammen med vores kunder gennem hele processen fra rådgivning til design, realisering og implementering. På den måde kan du opnå den bedst mulige løsning til lige netop dine behov.

Dräger Polytron® 8900 UGLD

Dräger Polytron® 8900 UGLD

The Dräger Polytron® 8900 UGLD transmitter is an early warning area monitor for detecting high-pressure gas leaks in outdoor industrial process environments. Thanks to an ultrasonic acoustic sensor, it responds earlier than conventional gas detectors because it registers the sound of leaking gas instead of measuring the concentration of ...

Produktoplysninger

Dräger Polytron® 8200 CAT

Dräger Polytron® 8200 CAT

The Dräger Polytron® 8200 CAT is an advanced explosion-proof transmitter for the detection of flammable gases in the lower explosion limit (LEL). It uses a catalytic bead DrägerSensor® Ex that will detect most flammable gases and vapours. In addition to a 3-wire 4 to 20-mA analogue output with relays it also offers ...

Produktoplysninger

Dräger Polytron® SE Ex

Dräger Polytron® SE Ex

The Dräger Polytron® SE Ex ... DQ sensing heads are gas detectors for the continuous monitoring of flammable gases and vapours in the ambient air. Measurement is based on the heat of reaction principle where a chemical reaction takes place in a catalytic bead (also known as a pellistor) inside the sensor.

Produktoplysninger

Dräger Polytron® 7000

Dräger Polytron® 7000

The Dräger Polytron® 7000 is a gas detector that can satisfy all toxic and oxygen gas measurement applications on a single platform. It is meeting the requirements of the compliance market as well as the high specification requirements of customized solutions.

Produktoplysninger

Se hele vores udvalg af stationær gasdetektion

Se produkter

Lækagesøgning og personlig luftovervågning ved arbejde i ammoniakproduktions-, lager- og transportmiljøer er de vigtigste anvendelsesområder for bærbare gasdetektorer. Derudover skal der udføres måling af frigang før vedligeholdelsesarbejde ved hjælp af mobile detekterings- og overvågningsanordninger.

Dräger X-am® 5000

Dräger X-am® 5000

The Dräger X-am® 5000 belongs to a generation of gas detectors, developed especially for personal monitoring applications. This 1- to 5-gas detector reliably measures combustible gases and vapors as well as oxygen and harmful concentrations of toxic gases, organic vapors, Odorant and Amine.

Produktoplysninger

Dräger X-am® 8000

Dräger X-am® 8000

Clearance measurement was never this easy and convenient: The 1 to 7 gas detector detects toxic and flammable gases as well as vapours and oxygen all at once – either in pump or diffusion mode. Innovative signalling design and handy assistant functions ensure complete safety throughout the process.

Produktoplysninger

Dräger Pac® 8000

Dräger Pac® 8000

With the robust Dräger Pac® 8000, you'll be well equipped for tough conditions: this non-disposable, personal single-gas detection device is a reliable and precise instrument, which detects hazardous concentrations of 29 different gases, including special gases like NO2, O3 or COCl2. Measured data ...

Produktoplysninger

Dräger X-act® 7000

Dräger X-act® 7000

​The innovative Dräger X-act® 7000 analysis system consists of Dräger MicroTubes and an opto-electronic analysis device that lets you precisely measure gases in the low ppb range. It gives you precise results right on site, replacing slow, expensive lab analyses. It's extremely easy to use: insert the Dräger ...

Produktoplysninger

Se hele vores udvalg af bærbar gasdetektion

Se produkter

Egnet arbejdsmiljøudstyr er afgørende for at beskytte medarbejderne under drifts- og vedligeholdelsesarbejde. Da det er egensikkert, skal man sørge for, at åndedrætsværn er antistatisk på grund af metanolens eksplosive natur.
Passende åndedrætsværn skal være tilgængelige i tilfælde af hændelser og nødsituationer.

Dräger X-plore® 8000

Dräger X-plore® 8000

Challenging workplace conditions demand reliable solutions. The Dräger X-plore® 8000 powered-air purifying respirator offers a new level of intuitive handling combined with intelligent electronics that provide the high degree of safety your people need to focus on the task at hand.

Produktoplysninger

Dräger X-plore® 9000 og PAS X-plore®

Dräger X-plore® 9000 og PAS X-plore®

Den nye serie Dräger X-plore® 9000 er konstrueret til lette industrielle anvendelser og giver en komfortabel og pålidelig åndedrætsbeskyttelse. Takket være funktioner som den patenterede safe-flow ventil og autotestfunktionen får brugerne bedre arbejdskomfort, sikkerhed og fleksibilitet.

Produktoplysninger

Dräger X-plore® 5500

Dräger X-plore® 5500

Whether in the chemical, metal, or automotive industries, ship building, supplies, or disposal: The Dräger X-plore® 5500 full face mask is the right solution for environments where not only increased respiratory protection is required, but also a clear vision is mandatory.

Produktoplysninger

Se hele vores udvalg af filtrerende åndedrætsværn

Se produkter

Vores kemikaliebeskyttelsesdragter beskytter kroppen mod farlige stoffer ved håndtering af kemikalier, for eksempel i forbindelse med ulykker og spild. Dragterne opfylder de højeste sikkerhedsstandarder, er nemme at bruge og behagelige at bære.


Dräger CPS 5800

Dräger CPS 5800

The Dräger CPS 5800 is a limited-use chemical protective suit for industrial applications and operations on board that involve a gaseous, liquid or solid hazardous substance.

Produktoplysninger

Dräger CPS 6900

Dräger CPS 6900

If you are looking for protection against cryogenic hazardous substances and low concentrations of acids and alkalis then the Dräger CPS 6900 chemical protective suit is the right choice. The new and innovative suit design is both flexible and comfortable.

Produktoplysninger

Dräger CPS 7800

Dräger CPS 7800

The reusable gas-tight Dräger CPS 7800 provides excellent protection against gaseous, liquid, aerosol and solid hazardous substances even in explosive areas. Due to its innovative material and the new suit design it offers increased flexibility and comfort when entering confined spaces and working with cryogenic substances.

Produktoplysninger

Dräger CPS 7900

Dräger CPS 7900

Tailor-made for use under extreme conditions: The gas-tight Dräger CPS 7900 provides excellent protection against industrial chemicals, biological agents, and other toxic substances. Its innovative material qualifies the CPS 7900 equally well for work in explosive areas and for handling cryogenic substances.

Produktoplysninger

Se hele vores udvalg af beskyttelsesdragter

Se produkter

Egnet arbejdsmiljøudstyr er afgørende for at beskytte medarbejderne under drifts- og vedligeholdelsesarbejde. Da det er egensikkert, skal man sørge for, at åndedrætsværn er antistatisk på grund af metanolens eksplosive natur.
Passende åndedrætsværn skal være tilgængelige i tilfælde af hændelser og nødsituationer.

Dräger Saver CF

Dräger Saver CF

The Dräger Saver CF constant flow Emergency Escape Breathing Apparatus allows safe, effective and uncomplicated escape from hazardous environments. Simple to put on and featuring automatic operation, this hood-based, constant flow breathing device can be used with minimal training.

Produktoplysninger

Dräger PAS® Colt

Dräger PAS® Colt

Combining versatility, ease of use and the latest in breathing apparatus design, Dräger’s PAS® Colt is among the most technologically advanced short duration and emergency escape units available.

Produktoplysninger

Se hele vores udvalg af flugtudstyr

Se produkter

VOICE-database over farlige stoffer

Dräger VOICE er et vigtigt værktøj til sikker håndtering af hazmats. Med et enkelt klik får du relevante oplysninger og specifikke anbefalinger af sikkerhedsudstyr til mere end 1.500 farlige stoffer i databasen.


Ammonia-nh3-4-3.jpg

Ammoniak er en uorganisk forbindelse af nitrogen og hydrogen. Ammoniak er et stabilt binært hydrid og det simpleste pnictogene hydrid, og det er en farveløs gas med en tydelig stikkende lugt. 

For en komplet liste over stoffets egenskaber, klik på linket nedenfor.

Få mere at vide om ammoniak

Få mere at vide med VOICE

Gå til VOICE

Ressourcecenter

Her kan du finde nyttige links til information fra en række Drägermaterialer om ammoniak.

Køling med ammoniak
cooling-with-ammonia-9-11-pdf-8110.jpg

Brug af ammoniak til køling er effektivt, sparer ressourcer og er generelt sikkert. Uforudsete gaslækager kan dog ikke helt forhindres. Download brochuren og se, hvad du skal være opmærksom på.

Beskyttelse mod eksplosion
Explosion protection gas detection systems

Faren for eksplosion lurer mange steder. Detektering af brandfarlige gasser og dampe, før de bliver en fare, har prioritet over mekaniske og elektriske eksplosionsbeskyttelsesforanstaltninger.

Entrering af lukkede rum i den kemiske industri
Brochure om entrering af lukkede rum i den kemiske industri

Når det gælder rengørings- og vedligeholdelsesarbejde i lukkede rum i den kemiske industri, gælder der særlige udfordringer for sikkerhedsansvarlige. Dette dokument skitserer fem grundlæggende regler for at arbejde sikkert og effektivt.

Sådan vælger du det rigtige flugtudstyr
Olie og gas flugt infografik.

Livstruende nødsituationer kan opstå når som helst i alle slags industrier. Korrekt risikoanalyse og sikkerhedsplanlægning bør tage højde for alle mulige nødscenarier. Brug dette diagram over nødudgange til at hjælpe dig med at planlægge.

Systemer til tidlig varsling af brint: Ultralydsdetektering af gaslækager

Ultrasonic Gas Leak Detection - Dräger Polytron 8900 UGLD: Ultrasonisk sensorteknologi som tidligt advarselssystem for brintgaslækager. I brintanlæg, hvor sikkerhed er afgørende, giver tidlig ultralydsadvarsel ekstra beskyttelse.

Systemer til tidlig advarsel om brint: Detektion af gas

Dräger Polytron 8200: Gasdetektion ved meget lave koncentrationer som tidligt advarselssystem for brintgaslækager. En ekstraordinær "lugtesans" er afgørende for, at alt kører problemfrit i brintanlæg. Dräger Polytron 8200 er i stand til at "lugte" gasser, selv ved meget lave koncentrationer, og udløse en tidlig advarsel, så snart en farlig koncentration, selv en lille en, opdages.

Tidlige advarselssystemer til brint: Detektion af UV-stråling

Detektion af ultraviolet stråling - Dräger Flame Detectors: UV-strålingssensorteknologi som tidligt advarselssystem for brintgaslækager. Evnen til at detektere UV-stråling muliggør tidlige advarselssystemer i brintanlæg. Brintflammer er knap nok synlige. Dräger Flame Detectors bruger UV-sensorer eller flerkanals infrarøde sensorer til at "se" brintflammer, som ellers ikke ville blive opdaget.

Måling af frihøjde

Aldrig har det været så nemt at måle afstand: Dräger X-am® 8000 måler op til syv giftige såvel som brændbare gasser, dampe og ilt på én gang,  enten i pumpe- eller diffusionstilstand. Innovativt signaldesign og praktiske assistentfunktioner sikrer fuld sikkerhed under hele processen.

Hydrogen safety for the industry ecology energy solution

Produktion, opbevaring, transport og brug af brint indebærer særlige sikkerhedsrisici. Se vores fem webinarer for at få ekspertviden om håndtering af risici i alle faser af processen. I webinarerne får du værdifuld sikkerhedsinformation og praktisk indsigt fra vores sikkerhedseksperter. Webinarerne er på engelsk.

 • Risikovurdering
 • Anlægssikkerhed
 • Teknologier til gasdetektion
 • Muligheder for personlig luftovervågning 
 • Hvordan man håndterer nødvendigt vedligeholdelsesarbejde sikkert og effektivt

I nedenstående links kan du læse om den seneste forskning og resultater om ammoniak og dets plads i fremtidens miljø for ren energi.

Andre anvendelser

Circa 85 % af al ammoniak bruges til at fremstille syntetisk kvælstofgødning. Der findes desuden en lang række andre anvendelser som f.eks. køling, minedrift, lægemidler, vandbehandling, plast og fibre, reduktion af nitrogenoxider (NOx) osv.

NH3-Ammonia-page-Farming-3-2.jpg

Landbrug

Den direkte indflydelse af høje ammoniakkoncentrationer på de funktionelle eller morfologiske forstyrrelser i luftvejene er blevet bekræftet i eksperimentelle undersøgelser.

NH3-Ammonia-page-Refrigeration-3-2.jpg

Køling

I mere end hundrede år har den alkaliske forbindelse af nitrogen og hydrogen, som ammoniak er, domineret kølesystemer i en bred vifte af omgivelser og anvendelser.

NH3-Ammonia-page-Fertiliser-3-2.jpg

Produktion af gødning

Det vigtigste råmateriale til produktion af gødning er ammoniak. Det syntetiseres af nitrogen og hydrogen og er et af de mest udbredte produkter i den kemiske industri.

Andre emner indenfor ren energi

Hydrogen Safety

Brintsikkerhed i industrien

Ammonia Safety

Metanolsikkerhed i industrien

Kontakt os

Contact us

Dräger Danmark A/S

Lyskær 9B
2730 Herlev

+45 44 50 00 00

Ekspedition:
Mandag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-15.30