Αρχές Επιχειρηματικότητας και Δεοντολογίας - Handshake

Αρχές Επιχειρηματικότητας και Δεοντολογίας

Οι Αρχές Επιχειρηματικότητας και Δεοντολογίας μας (κώδικας δεοντολογίας) περιγράφουν τις αξίες και τις ευθύνες μας

ως μέλη της κοινωνίας, επιχειρηματικοί εταίροι, και στον χώρο εργασίας.

Ορίζουμε αυτές τις αξίες στα εγχειρίδιά μας για τους υπαλλήλους και τους διευθυντές με τη μορφή ενός κώδικα δεοντολογίας. Όλοι στην Dräger —από τους υπαλλήλους μέχρι τους διευθυντές και τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου— πρέπει να γνωρίζουν τις Αρχές Επιχειρηματικότητας και Δεοντολογίας μας και να τις χρησιμοποιούν ως σημείο αναφοράς για τις ενέργειές τους, ώστε να λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις.

Αρχές Επιχειρηματικότητας και Δεοντολογίας - Stefan Dräger
«Το όνομα Dräger είναι συνώνυμο της τεχνολογίας για τη ζωή για πάνω από 130 χρόνια. Προστατεύουμε, υποστηρίζουμε και σώζουμε ζωές —είναι στο DNA μας. Οι πελάτες μας αγωνίζονται καθημερινά για να σώσουν τις ζωές πολλών ατόμων. Αυτή η γνώση δεν αποτελεί μόνο την κινητήρια δύναμη της εργασίας μας, αλλά και το πρότυπο που θέτουμε για τους εαυτούς μας. Διαθέτουμε σαφώς καθορισμένες Αρχές Επιχειρηματικότητας και Δεοντολογίας. Τα προϊόντα μας μπορούν να εκπληρώσουν τις υποσχέσεις τους μόνο εάν εμείς και οι επιχειρηματικοί μας εταίροι συμμορφωνόμαστε με αυτές τις αρχές. Είναι σημαντικό να αντιμετωπίζουμε τους πελάτες, τους συναδέλφους, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες πωλήσεών μας με τον υψηλότερο βαθμό επαγγελματισμού και αξιοπιστίας. Κάθε μέρα. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για την προστασία και τη βελτίωση της εικόνας της Dräger σε όλο τον κόσμο. Αναμένουμε από τους υπαλλήλους και τους επιχειρηματικούς μας εταίρους να ενεργούν με απόλυτη ακεραιότητα και να σέβονται τους ανθρώπους και τους νόμους όλων των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Κανένας κώδικας δεοντολογίας δεν θα μπορέσει ποτέ να καλύψει όλα τα θέματα και να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Ο κώδικας δεοντολογίας θα πρέπει να μας ενθαρρύνει να κάνουμε ερωτήσεις, να θέτουμε ζητήματα και να βασίζουμε τη συμπεριφορά μας στις αξίες που μας διέπουν. Αν κάτι δεν συμβαδίζει με τις αξίες μας, είναι ευθύνη του καθενός από εμάς να θέσει ερωτήσεις και να συμβάλει στην εξεύρεση λύσης. Πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας προκειμένου να καταστήσουμε τις ζωές όλων μας λίγο καλύτερες. Οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια. Οι Αρχές Επιχειρηματικότητας και Δεοντολογίας αποτελούν τη βάση των καθημερινών μας πράξεων και μέρος του συστήματος αξιών μας, τόσο για εμένα όσο και για τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τον ενδιαφέρον σας να μάθετε περισσότερα για τις Αρχές Επιχειρηματικότητας και Δεοντολογίας μας.»

Stefan Dräger

Social commitment at Dräger

Η ευθύνη μας ως μέλη της κοινωνίας

Ως οικογενειακή επιχείρηση, γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας για το μέλλον, αλλά και για το παρόν. Μπορούμε να συντηρηθούμε μόνο σε ένα υγιές και παραγωγικό περιβάλλον.

Είναι σημαντικό να συμβάλλουμε σε αυτό το περιβάλλον, αντιμετωπίζοντας δίκαια τους ανθρώπους και διασφαλίζοντας ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα γίνονται σεβαστά σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. Η προστασία του περιβάλλοντος ήταν πάντα ένα βασικό στοιχείο της επιχείρησής μας. Η συμμόρφωση με τους κανόνες και κανονισμούς, καθώς και η προσεκτική διαχείριση των πόρων αποτελούσαν πάντα προτεραιότητα. Συμβάλλουμε σε μια υγιή και ασφαλή παγκόσμια κοινωνία χάρη στα ασφαλή και αξιόπιστα προϊόντα μας, αλλά και μέσα από την κοινωνική μας δέσμευση.

Αντιμετωπίζουμε όλους τους ανθρώπους με σεβασμό — Ανθρώπινα δικαιώματα

Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί βασική πτυχή της επιχειρηματικής κοινωνικής ευθύνης μας. Σε καμία περίπτωση δεν ανεχόμαστε την παιδική ή καταναγκαστική εργασία, καθώς και κάθε μορφή σύγχρονης δουλείας ή εργασίας που διευκολύνεται από την εμπορία ανθρώπων. Αυτό ισχύει τόσο για τις δικές μας εταιρείες όσο και για τους συμβατικούς μας εταίρους και τις αλυσίδες εφοδιασμού. Δεν ανεχόμαστε απειλητική συμπεριφορά ή οποιαδήποτε μορφή βίας στον χώρο εργασίας. Αναμένουμε από όλους τους υπαλλήλους μας να συμπεριφέρονται ευγενικά, δίκαια και με σεβασμό προς τους συναδέλφους τους και τους επιχειρηματικούς μας εταίρους.

Σε καμία περίπτωση δεν ανεχόμαστε τη μισαλλοδοξία — Ποικιλομορφία και ίσες ευκαιρίες

Βλέπουμε τη διαφορετικότητα ως μια ευκαιρία και ένα ανεκτίμητο πλεονέκτημα. Ένα ποικιλόμορφο εργατικό δυναμικό οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα. Μας βοηθά να βλέπουμε τα πράγματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες και να ενσωματώνουμε αυτές τις νέες προοπτικές στις πράξεις μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επιδιώκουμε να έχουμε ποικιλομορφία και ίσες ευκαιρίες σε όλες τις πτυχές της επιχείρησής μας. Θεωρούμε καθήκον μας να καταπολεμήσουμε και να αποτρέψουμε τις διακρίσεις. Σε καμία περίπτωση δεν ανεχόμαστε τις διακρίσεις με βάση την εθνοτική καταγωγή, την εθνικότητα, το φύλο, τη θρησκεία, την ιδεολογία, την ηλικία, την αναπηρία ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Τηρούμε ένα υγιές περιβάλλον — Προστατεύοντας το περιβάλλον

Η τεχνολογία μας προστατεύει τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Η προστασία του περιβάλλοντος, ως εκ τούτου, δεν αποτελεί απλώς καθήκον μας, αλλά και μια ευκαιρία να αποκτήσουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και μέσω της εξοικονόμησης πόρων. Συνεπώς, φροντίζουμε οι καθημερινές μας δραστηριότητες, σε όλους τους τομείς της εταιρείας, να προστατεύουν το περιβάλλον αντί να το βλάπτουν. Δεσμευόμαστε στους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη δράση για το κλίμα. Χειριζόμαστε τους πόρους με υπευθυνότητα και εργαζόμαστε συστηματικά για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Επιπλέον, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Dräger βοηθούν τους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο να ανταποκριθούν στην ευθύνη τους για την προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

Δεν κάνουμε συμβιβασμούς στα προϊόντα μας — Ποιότητα

Οι άνθρωποι εμπιστεύονται στα προϊόντα Dräger το πολυτιμότερο αγαθό τους: τη ζωή τους. Γι' αυτό πρέπει να μπορούν πάντα να εμπιστεύονται τα προϊόντα μας και την ποιότητά τους. Η συμμόρφωση με όλες τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις είναι αυτονόητη. Τηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων. Οι υπάλληλοί μας φροντίζουν ώστε η ικανοποίηση των πελατών να βρίσκεται στο επίκεντρο σε όλους τους τομείς, από την ανάπτυξη μέχρι την παραγωγή και τη διανομή, και μέχρι τις πωλήσεις και το σέρβις. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα μας είναι εύχρηστα και ότι καθιστούν την εργασία των πελατών μας ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη. Οι πελάτες μπορούν να βασίζονται στην ασφάλεια και την αξιοπιστία των προϊόντων μας ακόμη και μετά από χρόνια εντατικής χρήσης σε ακραίες συνθήκες.

Είμαστε εκεί για τους άλλους — Κοινωνική δέσμευση

Αποστολή μας είναι να κάνουμε τις ζωές μας λίγο καλύτερες κάθε μέρα —υπερβαίνοντας το πεδίο εφαρμογής της τεχνολογίας μας. Συνεπώς, συμμετέχουμε κυρίως σε κοινωνικά έργα και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, συνεισφέροντας με υλικές και οικονομικές δωρεές. Ιδίως τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα προϊόντα ασφαλείας μας, μας δίνουν την ευκαιρία να βοηθήσουμε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, να μειώσουμε τον πόνο και να διευκολύνουμε τη δουλειά των διασωστών. Επιπλέον, οι εργαζόμενοί μας υποστηρίζουν τις προσπάθειές μας μέσω των δικών τους κοινωνικών δεσμεύσεων. Οι δωρεές πραγματοποιούνται μόνο μετά από μια διαφανή διαδικασία έγκρισης και ολοκληρώνονται ανεξάρτητα από τις αποφάσεις περί ανάθεσης συμβάσεων και τις πωλήσεις της Dräger. Αυτό διασφαλίζει ότι αποφεύγουμε κάθε υποψία διαφθοράς ή σύγκρουσης συμφερόντων.

Επικοινωνούμε ανοιχτά και ειλικρινά — Υπεύθυνη επικοινωνία

Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη των εργαζομένων και των επιχειρηματικών μας εταίρων, καθώς και του ευρύτερου κοινού. Γι' αυτό επικοινωνούμε πάντα ειλικρινά και ανοιχτά. Οι δηλώσεις μας πρέπει να είναι πάντα αληθείς, ορθές και αντικειμενικά αποδείξιμες, καθώς και να συμμορφώνονται με τα νομικά και ηθικά πρότυπα. Κατά κανόνα, το επικοινωνιακό υλικό πρέπει πάντα να λαμβάνει υπόψη τις πολιτισμικές πτυχές και το πλαίσιο της αγοράς-στόχου. Επιπλέον, δεν παραβιάζουμε τα δικαιώματα άλλων προσώπων ή ανταγωνιστών και, ειδικότερα, διασφαλίζουμε ότι δεν παραβιάζουμε εμπορικά σήματα ή πνευματικά δικαιώματα.

Επιδιώκουμε τον πολιτικό διάλογο — Πολιτική εκπροσώπηση

Είμαστε πεπεισμένοι για τη σημασία του ενεργού διαλόγου με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους εκπροσώπους της οικονομίας, της επιστήμης και της έρευνας, καθώς και με την κοινωνία των πολιτών. Εκπροσωπούμε τα συμφέροντά μας και συνεισφέρουμε την τεχνογνωσία μας σε προσεκτικά επιλεγμένες ομάδες εργασίας, υπουργικές επιτροπές, διπλωματικές αντιπροσωπείες, κυβερνητικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενώσεις και ΜΚΟ, διασφαλίζοντας παράλληλα τη διαφάνεια και την ουδετερότητά μας. Συμμετέχουμε στον διάλογο και δεν χρηματοδοτούμε πολιτικές οργανώσεις ή προεκλογικές εκστρατείες.

Business partners at Dräger

Η Ευθύνη μας ως Επιχειρηματικοί Εταίροι

Για τους επιχειρηματικούς μας εταίρους, η επιλογή της Dräger συνεπάγεται την επιλογή μιας εταιρείας στην οποία μπορούν να βασιστούν. Η τεχνολογία για τη ζωή είναι κάτι περισσότερο από μια απλή κατευθυντήρια φιλοσοφία. Συμβολίζει την ευρύτερη ευθύνη που αναλαμβάνουμε καθημερινά. Αυτή η εμπιστοσύνη, όχι μόνο στα προϊόντα μας αλλά και στην επιχειρηματική μας συμπεριφορά, δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Πρέπει να συνεχίσουμε να την κερδίζουμε και να τη διατηρούμε —ενεργώντας με ακεραιότητα, δικαιοσύνη, διαφάνεια και βιωσιμότητα.

Οι ενέργειές μας δεν βασίζονται μόνο στους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, αλλά συνάδουν και με τις εσωτερικές μας απαιτήσεις, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τα πρότυπα που θέτουμε για τον εαυτό μας και τις εταιρικές μας αξίες.

Ας εξετάσουμε τις ακόλουθες αρχές που είναι αποτέλεσμα της ευθύνης μας ως επιχειρηματικού εταίρου:

Δεν αποκομίζουμε αθέμιτα πλεονεκτήματα — Χειρισμός των δωρεάν παροχών, όπως δώρα, προσκλήσεις και άλλα προνόμια

Τα δώρα, η κατάλληλη φιλοξενία και οι προσκλήσεις σε σχετικές εκδηλώσεις είναι φυσιολογικά στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και δεν οδηγούν απαραίτητα σε διαφθορά. Ωστόσο, τα εγχειρίδιά μας περιέχουν σαφώς καθορισμένους κανόνες για την αποτροπή ακόμα και της εντύπωσης άσκησης αθέμιτης επιρροής. Αυτό είναι το πρότυπο που θέτουμε και για τους εαυτούς μας. Η διαφάνεια είναι απολύτως απαραίτητη, παράλληλα με πτυχές όπως η σκοπιμότητα, η συχνότητα και ο χρόνος. Αυτοί οι κανόνες διασφαλίζουν ότι δεν φέρνουμε σε δύσκολη θέση τους συνεργάτες μας και ότι δεν θέτουμε τους εαυτούς μας σε δυσάρεστες καταστάσεις. Πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στους δημόσιους αξιωματούχους, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της πολύτιμης ακεραιότητας του δημόσιου τομέα και υπόκεινται σε ακόμη αυστηρότερες απαιτήσεις. Την ίδια στιγμή δεν ανταποκρινόμαστε σε αιτήματα πληρωμής για προνομιακή μεταχείριση και δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να μας εκβιάσει.

Διαχωρίζουμε τα ιδιωτικά από τα επαγγελματικά συμφέροντα — Αντιμετωπίζοντας τις συγκρούσεις συμφερόντων

Τα ιδιωτικά μας συμφέροντα υπάρχουν πάντα. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε κάθε σύγκρουση συμφερόντων, αλλά μπορούμε να τις αντιμετωπίζουμε σωστά.

Σεβόμαστε την ιδιωτική ζωή των εργαζομένων μας. Ωστόσο, καταστάσεις στις οποίες τα ιδιωτικά συμφέροντα υπερτερούν των συμφερόντων της εταιρείας μπορούν να βλάψουν τόσο την Dräger όσο και τους υπαλλήλους μας. Γι' αυτό περιμένουμε από κάθε εργαζόμενο να υιοθετεί μια προορατική και διαφανή προσέγγιση όταν προκύπτουν πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να επιλύονται τέτοιου είδους καταστάσεις προς το συμφέρον της Dräger.

Διεξάγουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας έντιμα — Πρόληψη της διαφθοράς

Σε καμία περίπτωση δεν ανεχόμαστε τη διαφθορά, τόσο εντός της Dräger όσο και από τρίτα μέρη. Ενεργούμε με διαφάνεια και διασφαλίζουμε ότι η διαφθορά καταπνίγεται εν τη γενέσει της μόλις εμφανιστούν τα πρώτα σημάδια.

Με την τεχνολογία μας για τη ζωή, προστατεύουμε τους ανθρώπους και την κοινωνία στο σύνολό της. Η διαφθορά ωφελεί τους λίγους που σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους.

Πιστεύουμε στην επάρκεια και την ποιότητά μας, καθώς και στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Η διαφθορά οδηγεί σε λανθασμένη λήψη αποφάσεων, εξάρτηση και απώλεια του ελέγχου.

Σκεφτόμαστε βιώσιμα και διαγενεακά. Η διαφθορά μάς βλάπτει τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Διαβρώνει την εμπιστοσύνη των επιχειρηματικών μας εταίρων και καταστρέφει τη φήμη μας.

Εμπιστευόμαστε την αρχή των καλών επιδόσεων — Ελεύθερος και δίκαιος ανταγωνισμός

Εμπιστευόμαστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και την ικανότητά μας για καινοτομία, γι' αυτό και διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας με βάση το ταλέντο, την προσπάθεια και τις καλές επιδόσεις στο πλαίσιο ενός ελεύθερου και δίκαιου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

Ωφελούμαστε επίσης από τα πλεονεκτήματα που παρέχει ο ανταγωνισμός, γι' αυτό και επιδεικνύουμε προσοχή σε κάθε επαφή με πιθανούς ανταγωνιστές —είτε άμεση είτε μέσω τρίτων μερών. Αξιοποιούμε την ισχυρή μας θέση στην αγορά με σύνεση και διακριτικότητα, και παρέχουμε στη δομή των πωλήσεών μας το απαραίτητο περιθώριο ελιγμών.

Ο ανταγωνισμός προάγει την καινοτομία και τελικά ωφελεί εκείνους που χρειάζονται καινοτόμο τεχνολογία για τη ζωή.

Επιλέγουμε προσεκτικά τους επιχειρηματικούς μας εταίρους — Συνεργασία με τους επιχειρηματικούς μας εταίρους

Ο τρόπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε με τους επιχειρηματικούς μας εταίρους είναι συμβολικός για την Dräger. Εκτιμούμε το γεγονός ότι οι συνεργάτες μας τηρούν τα ίδια πρότυπα με εμάς. Φροντίζουμε να διατηρούμε την καλή μας φήμη και η ακεραιότητα των επιχειρηματικών μας εταίρων είναι εξίσου σημαντική. Οι σταθερές και παραγωγικές σχέσεις, είτε πρόκειται για πωλήσεις είτε για ανάθεση συμβάσεων, είναι απαραίτητες για την επιτυχία μας.

Οι επιχειρηματικές μας σχέσεις βασίζονται σε αντικειμενικές αποφάσεις. Κριτήρια όπως η τιμή, η ποιότητα, η αξιοπιστία, η οικονομική σταθερότητα, η ικανότητα για καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι αυτά που έχουν σημασία για εμάς. Αυτό περιλαμβάνει τη συμμόρφωση με τις νομικές και δεοντολογικές επιχειρηματικές αρχές. Αξιοποιούμε τον ανταγωνισμό και τις διαπραγματευτικές μας ικανότητες για να επιτύχουμε τη βέλτιστη δυνατή σχέση τιμής/απόδοσης για την Dräger.

Επιπλέον, διασφαλίζουμε ότι τα αγαθά που μας παρέχουν οι επιχειρηματικοί μας εταίροι πληρούν όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις σχετικά με τα υλικά και την προέλευσή τους, όπως για παράδειγμα τα ορυκτά από εμπόλεμες ζώνες.

Δεν επηρεαζόμαστε από τα οικονομικά ή προσωπικά συμφέροντα μεμονωμένων ατόμων. Επιλέγουμε προσεκτικά τους επιχειρηματικούς μας εταίρους, διασφαλίζοντας οι συμφωνίες να είναι σαφώς καθορισμένες και να συνάπτονται γραπτώς. Ακολουθώντας αυτή την προσέγγιση αποφεύγουμε τον κίνδυνο να χρησιμοποιηθούν σύμβουλοι ή μεσίτες για την απόκρυψη διεφθαρμένων πληρωμών ή τη δημιουργία της εντύπωσης ότι συνάπτονται «συµφωνίες κυρίων».


Τηρούμε όλες τις υποχρεώσεις μας όσον αφορά την εμπορία αγαθών και την καταβολή δασμών — Τελωνειακές αρχές, έλεγχοι εξαγωγών, φόροι

Πωλούμε ή εξάγουμε αγαθά μόνο εάν επιτρέπεται σύμφωνα με τους νόμους περί εξαγωγών. Η απαίτηση αυτή διασφαλίζεται μέσω του προσεκτικού καθορισμού των εσωτερικών διαδικασιών. Παρακολουθούμε στενά τις παγκόσμιες εξελίξεις και τις πολιτικές αντιδράσεις σε αυτές. Εδώ, εστιάζουμε στην υποστήριξη της επιχείρησής μας προς όφελος των πελατών μας.

Τηρούμε όλες τις νομικές απαιτήσεις όσον αφορά το διεθνές εμπόριο και τις υποχρεώσεις μας σχετικά με τα εμπορεύματα και τους φόρους. Καταβάλλουμε όλους τους απαραίτητους δασμούς εισαγωγών και συμμορφωνόμαστε πλήρως με τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς στις εισαγωγές και τις εξαγωγές. Οι υποχρεώσεις αυτές επανεξετάζονται σε τακτική βάση.

Ως διεθνής εταιρεία, συμμορφωνόμαστε με τους φορολογικούς κανονισμούς όλων των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Έτσι διασφαλίζουμε ότι μπορούμε να συμβάλλουμε στη χρηματοδότηση των υποδομών και των κυβερνητικών δαπανών στις χώρες αυτές.

Αποτρέπουμε το ξέπλυμα χρήματος — Αποτρέποντας το ξέπλυμα χρήματος

Διασφαλίζουμε ότι αποτρέπουμε την είσπραξη ή την πραγματοποίηση πληρωμών με σκοπό το ξέπλυμα χρήματος από εγκληματικές πηγές. Εντοπίζουμε τις ύποπτες συναλλαγές και αξιολογούμε τη νομιμότητά τους. Εάν είναι απαραίτητο, μπλοκάρουμε τέτοιου είδους πληρωμές και τις αναφέρουμε στις αρχές.

Δημοσιεύουμε αξιόπιστα στοιχεία — Δημιουργία λογιστικών και χρηματοοικονομικών αναφορών

Καταγράφουμε όλες τις επιχειρηματικές συναλλαγές ορθά, πλήρως και σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους, τις απαιτήσεις και τα πρότυπα. Οι ενδιάμεσες εκθέσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές και διεθνείς λογιστικές αρχές. Η έγκαιρη δημοσίευση ενδελεχών οικονομικών πληροφοριών ενισχύει την εμπιστοσύνη που δείχνουν στην Dräger οι επενδυτές, οι επιχειρηματικοί εταίροι και οι χρηματοπιστωτικές αγορές.

Παρέχουμε εγκαίρως στις κεφαλαιαγορές και στο ευρύ κοινό ακριβείς πληροφορίες. Αυτό ισχύει για την τακτική μας δημιουργία αναφορών στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των τριμηνιαίων καταστάσεών μας, καθώς και για τις ad hoc ανακοινώσεις μας.

Αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα τις πιθανές εμπιστευτικές πληροφορίες — Εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών

Η εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών είναι παράνομη, όπως και η κοινοποίησή τους. Χρησιμοποιούμε τις πιθανές εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν την Dräger και τα χρηματοοικονομικά της όργανα μόνο εσωτερικά και για τους επιχειρηματικούς σκοπούς της Dräger σε αυστηρά αναγκαία βάση. Δεν διαβιβάζουμε αυτές τις πληροφορίες, ούτε εσωτερικά ούτε εξωτερικά —και αυτό περιλαμβάνει και τα μέλη της οικογένειας. Επιπλέον, δεν κάνουμε συστάσεις με βάση πιθανές εμπιστευτικές πληροφορίες.

Δημοσιεύουμε τις εμπιστευτικές πληροφορίες άμεσα και ορθά με τη μορφή ad hoc κοινοποιήσεων. Αυτό δημιουργεί ίσους όρους ανταγωνισμού για όλους, για τη διασφάλιση της ορθής τιμολόγησης στην κεφαλαιαγορά, της αποτροπής της κατάχρησης της αγοράς και της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των επενδυτών και των συμβατικών εταίρων στην Dräger.

Μπορούμε να μιλάμε ανοιχτά για αυτές τις πληροφορίες μετά τη δημοσίευσή τους.

Responsibility in the workplace

Η Ευθύνη μας στον Χώρο Εργασίας

Όλοι φέρουμε μεγάλη ευθύνη στον χώρο εργασίας. Δεν είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τη δική μας υγεία και ασφάλεια, αλλά και για αυτή των συναδέλφων μας. Τα δεδομένα που αφορούν εργαζόμενους και πελάτες, την τεχνογνωσία της Dräger και τα συστήματα πληροφορικής απαιτούν επίσης ιδιαίτερη προστασία. Οι ακόλουθες ενότητες περιγράφουν πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η Dräger και οι υπάλληλοί της προστατεύονται επαρκώς.

Προστατεύουμε ζωές — Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Η υγεία και η ασφάλεια όλων των εργαζομένων μας είναι πολύ σημαντικό ζήτημα για εμάς. Πιστεύουμε ότι κάθε εργατικό ατύχημα μπορεί να αποφευχθεί. Εδώ στην Dräger, δεσμευόμαστε να διαμορφώνουμε τους χώρους εργασίας μας με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρουν ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας. Όμως αυτό δεν είναι αρκετό: ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε όλοι να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος είναι να παραμένουμε σε εγρήγορση και να λειτουργούμε ως πρότυπο. Προσπαθούμε να εδραιώσουμε αυτή την νοοτροπία σε κάθε έναν από τους υπαλλήλους μας και εργαζόμαστε για την επίτευξη βελτιώσεων σε συνεργασία μαζί τους. Δεσμευόμαστε για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων μας πέρα από τα μέτρα που προβλέπει ο νόμος, προσφέροντας προληπτικά μέτρα για την προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

Προστατεύουμε τα δεδομένα και τις πληροφορίες — Προστασία δεδομένων και ασφάλεια πληροφοριών

Η Dräger αντιπροσωπεύει την ακεραιότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων και των εργαζομένων της. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ενός επαρκούς επιπέδου προστασίας δεδομένων και ασφάλειας πληροφοριών. Η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα βρίσκονται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας και αποτελούν το κλειδί για την επιτυχία μας ως επιχείρηση.

Επεξεργαζόμαστε όλα τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εφαρμόζουμε την κατάλληλη προστασία για τα δεδομένα και τις πληροφορίες ανάλογα με τον βαθμό σημασίας τους. Διατηρούμε εμπιστευτικά τα επίσημα και κανονιστικά δεδομένα και εφαρμόζουμε ειδικά μέτρα για την προστασία τους από δολιοφθορές όσον αφορά οποιεσδήποτε δραστηριότητες που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια.

Συντηρούμε τα συστήματα πληροφορικής και τα δεδομένα μας — Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Η ζωή χωρίς την τεχνολογία πληροφοριών (ΤΠ) στην Dräger είναι αδιανόητη. Χρησιμοποιούμε την ΤΠ με σύνεση για να μειώσουμε τους κινδύνους, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν τη διακοπή της επεξεργασίας δεδομένων μέσω επιβλαβών προγραμμάτων (ιών), την απώλεια δεδομένων ως αποτέλεσμα σφαλμάτων προγραμματισμού ή την κατάχρηση δεδομένων από τρίτα μέρη.

Γνωρίζουμε ότι πρέπει να προστατεύουμε τα δεδομένα μας και τα συστήματα ΤΠ από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, απώλεια δεδομένων και χειραγώγηση. Εκτός από αυτό γνωρίζουμε επίσης ότι με τη μη κρυπτογραφημένη μεταφορά δεδομένων και τη χρήση άγνωστων συνδέσμων δεν διασφαλίζουμε την ασφάλεια των πόρων πληροφορικής μας.

Ως υπάλληλοι της Dräger, είμαστε εξοικειωμένοι με τα ισχύοντα πλαίσια ασφαλείας ΤΠ και τηρούμε αυτούς τους κανόνες και κανονισμούς.

Προστατεύουμε τους πόρους μας — Προστατεύοντας τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας

Τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, όπως εργαλεία, μηχανήματα, οχήματα και πνευματική ιδιοκτησία, ανήκουν στην Dräger. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία μάς έχουν ανατεθεί για τους σκοπούς της καθημερινής μας εργασίας. Τα αντιμετωπίζουμε ως πολύτιμους πόρους τους οποίους χρησιμοποιούμε προσεκτικά και με φειδώ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και των υποχρεώσεών μας για την Dräger. Σκοπός μας είναι να μεγιστοποιήσουμε τη χρήση αυτών των περιουσιακών στοιχείων και να εξαλείψουμε τις απώλειες, τη σπατάλη ή την περιττή φθορά. Ελέγχουμε αν χρειάζεται να διαφυλάξουμε τις ιδέες ή τα αποτελέσματα της εργασίας μας ως πνευματική ιδιοκτησία και να διατηρήσουμε την εμπιστευτικότητα στον απαραίτητο βαθμό. Είναι σημαντικό να προστατεύουμε τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας μας από μη εξουσιοδοτημένη, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής, χρήση.

Παρέχουμε διευκρινίσεις — Συνεργασία σε περίπτωση έρευνας

Σε περίπτωση που η Dräger αποτελέσει αντικείμενο επίσημης έρευνας, αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και στοχεύουμε σε έναν συνεργατικό διάλογο. Όλοι πρέπει να συμβάλλουμε με τον τρόπο μας.

Σε περίπτωση εσωτερικής έρευνας ή ελέγχου, είναι ζωτικής σημασίας να εντοπίζουμε πιθανά ευάλωτα σημεία, ώστε να μπορούμε να βελτιωθούμε και να εξελιχθούμε.

Στόχος μας είναι να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και να διατηρούμε τις αρνητικές επιπτώσεις για τη φήμη και τις οικονομικές αποδόσεις μας στο ελάχιστο δυνατό. Ως εκ τούτου, όλοι μας πρέπει να συνεργαζόμαστε πλήρως με τους συναδέλφους που διεξάγουν εσωτερικές έρευνες ή ελέγχους.

Συνεργαζόμαστε επί ίσοις όροις — Συναποφασίζουμε

Μια άλλη βασική πτυχή της εταιρικής κουλτούρας της Dräger είναι η καλή τη πίστει συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Θέτουμε τα θεμέλια για αποτελεσματική συνεργασία διατηρώντας ανοιχτό και συνεχή διάλογο που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την αναγνώριση εναλλακτικών απόψεων. Αυτή η προσέγγιση είναι ο μόνος τρόπος για την εύρεση λύσεων σε δύσκολες καταστάσεις, οι οποίες εξυπηρετούν τα συμφέροντα της εταιρείας, λαμβάνοντας παράλληλα δεόντως υπόψη τις ανάγκες των εργαζομένων μας.

Help and contact

Βοήθεια και Επικοινωνία

Μερικές φορές το να κάνεις το σωστό είναι πιο εύκολο στα λόγια από ό,τι στην πράξη. Αν βρεθούμε ποτέ σε μια κατάσταση όπου δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι για το τι πρέπει να κάνουμε στη συνέχεια, ζητάμε από κάποιον συμβουλή ή βοήθεια. Ποτέ δεν είμαστε μόνοι σε τέτοιες περιπτώσεις. Στην Dräger υπάρχουν πολλοί τρόποι που μας βοηθούν να καταλήξουμε τελικά στη σωστή απόφαση.

Οι διευθυντές μας είναι πάντα το πρώτο άτομο επικοινωνίας σε περίπτωση ερωτήσεων ή αμφιβολιών. Μπορούμε επίσης να επικοινωνήσουμε με εσωτερικά τμήματα, όπως το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, τους εκπροσώπους των εργαζομένων ή το εκάστοτε αρμόδιο εξειδικευμένο τμήμα.

Επιπλέον, οποιοσδήποτε μπορεί να επικοινωνήσει με το Γραφείο Εταιρικής Συμμόρφωσης, τον τοπικό υπεύθυνο συμμόρφωσης ή την κεντρική γραμμή βοήθειας για τη συμμόρφωση με κάθε εμπιστευτικότητα, στη διεύθυνση compliance@draeger.com.

Μιλήστε ελεύθερα! Μας ενδιαφέρει η άποψή σας! Καμία ανοχή για αντίποινα

Η υποβολή ερωτήσεων και η σαφής και ανοιχτή επικοινωνία σχετικά με τα ευάλωτα σημεία ή τα πιθανά προβλήματα βοηθούν την Dräger και εμάς τους ίδιους. Γι' αυτό είναι ζωτικής σημασίας να μπορούν όλοι να εκφράζουν ελεύθερα την άποψή τους. Το σύστημά μας για την έκφραση ανησυχιών περιλαμβάνει επίσης τον Δίαυλο Ακεραιότητας της Dräger, τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όταν η άμεση επαφή δεν ενδείκνυται. Ο δίαυλος είναι ανοιχτός όλο το εικοσιτετράωρο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανώνυμα.

Σε καμία περίπτωση δεν ανεχόμαστε αντίποινα κατά των εργαζομένων που, ενεργώντας καλή τη πίστει, αναφέρουν πιθανά παραπτώματα, παρέχουν πληροφορίες ή βοηθούν σε εσωτερικές έρευνες. Προστατεύουμε όσους αναφέρουν ανησυχίες, όπως ακριβώς προστατεύουμε τα συμφέροντα όσων επηρεάζονται από μια πληροφορία.

Συμμόρφωση

Κώδικας Δεοντολογίας

Οι Αρχές Επιχειρηματικότητας και Δεοντολογίας διατίθενται για λήψη

Κώδικας Δεοντολογίας

Σχετικές Σελίδες

Contact Dräger

Envelope

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Germany

+49 451 882 0

There for you 24/7.