Συμμόρφωση - Συμμόρφωση

Συμμόρφωση

Επικοινωνία

Εδώ στην Dräger, δεσμευόμαστε στην «Τεχνολογία για τη ζωή». Μια τέτοια δέσμευση είναι αξιόπιστη μόνο εάν η διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματικοί μας εταίροι σε κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιούμαστε συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας μπορούν να εκπληρώσουν τις υποσχέσεις τους μόνο εάν εμείς, μαζί με τους επιχειρηματικούς μας εταίρους, συμμορφωνόμαστε επίσης με τις Αρχές Επιχειρηματικότητας και Δεοντολογίας μας και τηρούμε τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα επαγγελματισμού και ακεραιότητας.

Stefan Dräger, Chairman of the Executive Board

«Τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου και εγώ θέλουμε να αποτελέσουμε πρότυπο όσον αφορά την αντίληψη της συμμόρφωσης ως μια συνεχή, ανοιχτή ευθύνη. Στην καθημερινότητά μας, είναι σημαντικό να αλληλεπιδρούμε με τους πελάτες, τους συναδέλφους, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες πωλήσεών μας με τον υψηλότερο βαθμό επαγγελματισμού και αξιοπιστίας. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τη διατήρηση και τη βελτίωση της εικόνας της Dräger σε όλο τον κόσμο. Αναμένουμε από τους υπαλλήλους και τους επιχειρηματικούς μας εταίρους να ενεργούν με απόλυτη ακεραιότητα, να σέβονται τους ανθρώπους και τους νόμους όλων των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και να αισθάνονται ότι η Dräger αντιπροσωπεύει ποιότητα και αξίες τόσο στο παρελθόν όσο και στο μέλλον».

Stefan Dräger

Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου

Διαχείριση Συμμόρφωσης

Η Dräger έχει καθιερώσει ένα σύστημα διαχείρισης της συμμόρφωσης, το οποίο αναπτύσσεται περαιτέρω σε συνεχή βάση. Το εσωτερικό πλαίσιο συμμόρφωσης περιλαμβάνει κοινά πρότυπα για συστήματα διαχείρισης της συμμόρφωσης που βασίζονται στους τρεις πυλώνες της πρόληψης, του εντοπισμού και της αντίδρασης. Την ευθύνη για αυτούς τους τρεις πυλώνες φέρει ο καθένας— διευθυντές και υπάλληλοι Χρησιμοποιώντας τα μέτρα του Συστήματος Διαχείρισης Συμμόρφωσης, θέλουμε να μειώσουμε τους κινδύνους κανονιστικών παραβάσεων που σχετίζονται με τη διαφθορά, το αντιμονοπωλιακό δίκαιο και το εμπορικό ποινικό δίκαιο (απάτη), να μειώσουμε τους κινδύνους από τον λανθασμένο χειρισμό πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων και να αναγνωρίζουμε γρήγορα τους κινδύνους αυτούς για την έγκαιρη αντιμετώπισή τους. Θέλουμε να υποστηρίξουμε τους εργαζόμενους της Dräger παγκοσμίως σε αυτή την προσπάθεια στην καθημερινή τους εργασία.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Συμμόρφωσης βρίσκονται στην Έκθεση για τη βιωσιμότητα και στην Ετήσια Έκθεση. Άλλα θέματα συμμόρφωσης, όπως οι τελωνειακοί δασμοί και οι έλεγχοι εξαγωγών, οι φόροι, η πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος ή η προστασία των δεδομένων αντιμετωπίζονται από άλλα τμήματα του Ομίλου.

Μιλήστε ελεύθερα! Μας ενδιαφέρει η άποψή σας.

Εδώ στην Dräger, ένα πράγμα είναι σημαντικό για εμάς όσον αφορά αυτό το θέμα: Η ανοιχτή αντιμετώπιση των αδυναμιών και των λαθών μάς επιτρέπει να εντοπίζουμε έγκαιρα πού μπορούμε να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα και πού μπορεί να χρειαστεί να επανεξετάσουμε τις εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας.

«Δεν εθελοτυφλούμε —δεσμευόμαστε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα και να βρίσκουμε λύσεις!» Έτσι το θέτει ο Stefan Dräger. Βοηθήστε μας να εντοπίσουμε έγκαιρα κάθε πιθανή αρνητική επίπτωση στη φήμη και τα περιουσιακά στοιχεία της Dräger ώστε να την αποτρέψουμε, αναφέροντας τις ανησυχίες σας.

Θα αντιμετωπίζουμε πάντα τις ανησυχίες σας με εμπιστευτικότητα. Επιπλέον, δεν ανεχόμαστε οποιαδήποτε αντίποινα κατά των ατόμων που αναφέρουν πιθανές παραβάσεις συμμόρφωσης με υπεύθυνο τρόπο και καλή τη πίστει. Όταν διερευνούμε μια αναφερόμενη ανησυχία, λαμβάνουμε επίσης υπόψη τα συμφέροντα του θιγόμενου μέρους.

Αρχές Επιχειρηματικότητας και Δεοντολογίας

Αναφέρετε ανησυχίες και λάβετε συμβουλές

Η βάση της αποτελεσματικής συμμόρφωσης είναι αξιόπιστοι, ασφαλείς δίαυλοι επικοινωνίας για τους εργαζόμενους και τους επιχειρηματικούς εταίρους, καθώς και για τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη. Η πιο αποτελεσματική συμμόρφωση λειτουργεί μόνο εάν όλοι γνωρίζουν την ατομική τους ευθύνη να συμπεριφέρονται με ακεραιότητα.

Αρχές Επιχειρηματικότητας και Δεοντολογίας

Οι Αρχές Επιχειρηματικότητας και Δεοντολογίας μας (Κώδικας Δεοντολογίας) περιγράφουν τις αξίες και τις ευθύνες μας ως μέλη της κοινωνίας, επιχειρηματικούς εταίρους, και στον χώρο εργασίας. Ορίζουμε αυτές τις αξίες στα εγχειρίδιά μας για τους υπαλλήλους και τους διευθυντές με τη μορφή ενός κώδικα δεοντολογίας. Όλοι στην Dräger —από τους υπαλλήλους μέχρι τους διευθυντές και τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου— πρέπει να γνωρίζουν τις Αρχές Επιχειρηματικότητας και Δεοντολογίας μας και να τις χρησιμοποιούν ως σημείο αναφοράς για τις ενέργειές τους, ώστε να λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις.

Μάθετε περισσότερα

Ελεύθερη έκφραση απόψεων

Η εκστρατεία αφίσας μας σχετικά με την Ελεύθερη έκφραση απόψεων και την αναφορά ανησυχιών στην Dräger: «κατεβάστε» τις αφίσες μας.

Integrity plakat 1

Δεν είναι πάντα εύκολο να μιλάμε για πιθανά λάθη και ελλείψεις, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να υπερβούμε. Μην διστάσετε να αναφέρετε πιθανές παραβιάσεις των Αρχών Επιχειρηματικότητας και Δεοντολογίας της Dräger ή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Integrity plakat 2

Κανείς δεν γνωρίζει καλύτερα από εσάς τι συμβαίνει στο περιβάλλον σας. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η Dräger σας χρειάζεται. Επειδή κάτι «πάντα γινόταν έτσι», δεν σημαίνει ότι εξακολουθεί να είναι ο σωστός τρόπος.

Integrity plakat 3

Από εσάς εξαρτάται! Ανεξάρτητα από το πόσο σοβαρή ή όχι σας φαίνεται μια κατάσταση, θα πρέπει να αναφέρετε κάθε ύποπτη παραβίαση των Αρχών Επιχειρηματικότητας και Δεοντολογίας της Dräger ή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Integrity plakat 4

Dräger is committed to learning from mistakes because that too is part of proper compliance. Dräger offers safe, reliable reporting options to make sure your reports end up in the right place.

Integrity plakat 5

Εάν υποψιάζεστε κάποιο παράπτωμα, είμαστε εδώ για να σας υποστηρίξουμε. Εάν διαπιστώσετε πιθανές παραβιάσεις των Αρχών Επιχειρηματικότητας και Δεοντολογίας της Dräger ή της ισχύουσας νομοθεσίας, παρακαλούμε ενημερώστε μας. Επιλέξτε τον καλύτερο τρόπο για εσάς.

Δίαυλος Ακεραιότητας της Dräger

Ο Δίαυλος Ακεραιότητας της Dräger είναι ένα διαδικτυακό σύστημα υποβολής αναφορών ακεραιότητας, το οποίο είναι διαθέσιμο στους υπαλλήλους της Dräger, στους επιχειρηματικούς μας εταίρους αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο —από οπουδήποτε, όλο το εικοσιτετράωρο. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να αναφέρετε ανησυχίες σχετικά με πιθανές παραβιάσεις των Αρχών Επιχειρηματικότητας και Δεοντολογίας της Dräger, των εσωτερικών κατευθυντήριων γραμμών της εταιρείας ή των εφαρμοστέων νόμων ή για να λάβετε συμβουλές σχετικά με τέτοια θέματα.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η πρόσβασή σας στο σύστημα υποβολής αναφορών ακεραιότητας δεν μπορεί να ανιχνευθεί, δεν υπάρχει σύνδεσμος με δυνατότητα κλικ προς τη σελίδα —παρά μόνο η διεύθυνση της σελίδας.

https://www.bkms-system.net/DRAEGER

Παρακαλούμε αντιγράψτε αυτόν τον σύνδεσμο πλήρως στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησής σας.

Στην αρχική σελίδα, θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το πώς χειριζόμαστε τις ανησυχίες που αναφέρατε.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βασική αρχή και τη λειτουργία του συστήματος υποβολής αναφορών ακεραιότητας θα βρείτε στην αρχική σελίδα της Business Keeper GmbH, Γερμανία.

Θα θέλαμε να έχουμε προσωπική επαφή.

Εάν είστε εργαζόμενος/η της Dräger, το πρώτο σημείο επαφής σας θα πρέπει πάντα να είναι ο προϊστάμενός σας. Εάν είστε πελάτης, συνεργάτης πωλήσεων, προμηθευτής ή άλλος ενδιαφερόμενος της Dräger, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο αντιπρόσωπο της Dräger. Εάν δεν έχετε άμεσο άτομο επικοινωνίας στην Dräger, μπορείτε να θέσετε τις ερωτήσεις και τις ανησυχίες σας απευθείας στο Γραφείο Εταιρικής Συμμόρφωσης. Αποστείλετε email στη διεύθυνση: compliance@draeger.com.

Αντιλαμβανόμαστε ότι ενδέχεται να υπάρξουν καταστάσεις στις οποίες ο άμεσος, ανοιχτός διάλογος δεν ενδείκνυται ή θα θέλατε γενικά να παραμείνετε ανώνυμοι. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Δίαυλος Ακεραιότητας της Dräger προσφέρει έναν άλλο τρόπο για να αναφέρετε πιθανές παραβιάσεις της συμμόρφωσης —είτε ανώνυμα είτε επώνυμα.

Σχετικά Θέματα

corp-culture-16-6-D-38134-2021-3-2

Εταιρική Κουλτούρα

Contact Dräger

Envelope

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Germany

+49 451 882 0

There for you 24/7.